Erik Lahnstein, statssekretær i Samferdselsdepartementet Foto: Fritz Hansen

– Ikke fornøyd med
bru-regnestykket

Statssekretær Erik Lahnstein i Samferdselsdepartementet er ikke helt fornøyd med Ofoten regionråds regnestykke for å fullfinansiere Hålogalandsbrua.

HVA SYNES DU?

Ann-Chatrin Braseth E-post
Publisert 28.10.2009 kl 08:20 Oppdatert 28.10.2009 kl 08:20

Tips en venn på e-post:


Er det rett å legge ned flyplassen for å få bru?

Er det rett å legge ned flyplassen for å få bru?

Ja, selvsagt
Kanskje
Overhodet ikke
Vet ikke

Din stemme er registrert

Avsluttet


Det sier en nylig hjemkommet Bjørnar Pettersen tirsdag kveld.

I går møtte representanter fra Ofoten regionråd statssekretæren for å drøfte deler av finansieringen av Hålogalandsbrua.

Løsning

Ordføreren i Tjeldsund og lederen av regionrådet, sier Ofoten-delegasjonen presenterte en løsning der de henter inn 840 millioner kroner over 30 år ved å legge ned flyplassen i Narvik i bytte mot bru.

– Statssekretæren mente disse tallene ikke var realistiske. Med i dette regnestykket må også kostnadene til en utbedring av flyplassen i Framneslia når de nye sikkerhetsreglene trer i kraft. Det vil være høyst usikkkert hvor lenge myndighetene vil dispensere fra disse kravene. Eventuelle besparelser m.h.t flyplass-utbedringer, er også en del av finansieringspuslespillet.

Ikke avklart

Pettersen sier samtidig at det store kardinalspørsmålet i denne løsningen ikke er avklart; hvorvidt midlene Avinor sparer på driften ved en nedleggelse av flyplassen i Narvik kan puttes inn i bru-prosjektet.

– Dette har Stortinget ikke tatt stilling til. Ved nedleggelse av ferge-samband, er besparelsene lagt inn i finansieringen av bru-prosjekt. Men jeg kjenner ikke til at det er fattet slike vedtak når det gjelder flyplasser.

På forsiden nå


– Tror kommunen at foten vil vokse ut igjen?

Runar Moen Skotheim måtte amputere en fot og ingen har stilt spørsmål ved hans funksjonshemning. Men det var før han flyttet til Narvik.

Narvikingene ignorerte sperringene

Torsdag måtte etterforskerne på Narvik politistasjon legge ned alt annet arbeid for å bistå på gatene. Der slet de med narvikinger som ignorerte sperringer.