Erik Lahnstein, statssekretær i Samferdselsdepartementet Foto: Fritz Hansen

– Ikke fornøyd med
bru-regnestykket

Statssekretær Erik Lahnstein i Samferdselsdepartementet er ikke helt fornøyd med Ofoten regionråds regnestykke for å fullfinansiere Hålogalandsbrua.

HVA SYNES DU?

Ann-Chatrin Braseth E-post
Publisert 28.10.2009 kl. 08:20 Oppdatert 28.10.2009 kl. 08:20

Tips en venn på e-post:


Er det rett å legge ned flyplassen for å få bru?

Er det rett å legge ned flyplassen for å få bru?

Ja, selvsagt
Kanskje
Overhodet ikke
Vet ikke

Din stemme er registrert

Avsluttet


Det sier en nylig hjemkommet Bjørnar Pettersen tirsdag kveld.

I går møtte representanter fra Ofoten regionråd statssekretæren for å drøfte deler av finansieringen av Hålogalandsbrua.

Løsning

Ordføreren i Tjeldsund og lederen av regionrådet, sier Ofoten-delegasjonen presenterte en løsning der de henter inn 840 millioner kroner over 30 år ved å legge ned flyplassen i Narvik i bytte mot bru.

– Statssekretæren mente disse tallene ikke var realistiske. Med i dette regnestykket må også kostnadene til en utbedring av flyplassen i Framneslia når de nye sikkerhetsreglene trer i kraft. Det vil være høyst usikkkert hvor lenge myndighetene vil dispensere fra disse kravene. Eventuelle besparelser m.h.t flyplass-utbedringer, er også en del av finansieringspuslespillet.

Ikke avklart

Pettersen sier samtidig at det store kardinalspørsmålet i denne løsningen ikke er avklart; hvorvidt midlene Avinor sparer på driften ved en nedleggelse av flyplassen i Narvik kan puttes inn i bru-prosjektet.

– Dette har Stortinget ikke tatt stilling til. Ved nedleggelse av ferge-samband, er besparelsene lagt inn i finansieringen av bru-prosjekt. Men jeg kjenner ikke til at det er fattet slike vedtak når det gjelder flyplasser.

Les mer om:  Lokale nyheter 

På forsiden nå