Gå til sidens hovedinnhold

1,3 milliarder kroner til Evenes flystasjon

Regjeringen foreslår å øke forsvarsbudsjettet til 64,5 milliarder kroner neste år.

Regjeringen foreslår en økning på rundt 3,5 milliarder kroner til Forsvaret neste år. Det gir et samlet forsvarsbudsjett på 64,5 milliarder kroner. I en pressemelding fra Regjeringen sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen at forsyningsberedskapen skal styrkes.

– Vi har økt krav til reaksjonsevne, til beredskap og evne til å holde ut. Samtidig fortsetter moderniseringen av infrastrukturen, vi skal fase ut gammel materiell og vi skal fase inn nytt.

– Siden 2017 har satsningen på vedlikehold, reservedeler og beredskapsbeholdninger, inkludert å hente inn etterslep, ført til en bedring for de operative styrkene.

– Vi fyller opp beredskapslagrene med materiell og reservedeler slik at vi kan innfri operative krav og klartider, skriver forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i pressemeldingen.

Det er i hovedsak Hærens forsyningsberedskap som blir styrket. For neste år ønsker Regjeringen å bruke overen halv milliard kroner til forsyningsberedskap, spesielt ammunisjon, reservedeler og medisinsk forbruksmateriell.

– Bedre forsyningsberedskap er høyt prioritert hos forsvarssjefen.

I pressemeldingen uttrykker Regjeringen at trygghet er viktig, og at det er nødvendig med et sterkt nasjonalt forsvar for å kunne møte utfordringene sammen med våre allierte.

I forslaget til neste års forsvarsbudsjett foreslår Regjeringen blant annet:

  • Investere for rundt lag 1,3 milliarder kroner i Evenes flystasjon.
  • Investeringer for rundt 220 millioner kroner i bygg for kavaleribataljonen på Porsangmoen og jegerkompaniet på Høybuktmoen i Troms og Finnmark.
  • Investere rundt én milliard kroner på Ørlandet flystasjon.
  • Investere for rundt 350 millioner kroner til Haakonsvern utenfor Bergen.
  • Øke investeringen i nye maritime patruljefly, sjømålsmissil og landbasert transportstøtte med til sammen 1,4 milliarder kroner.
  • Finansiere nye kampfly med sju milliarder kroner.
  • Èn milliard kroner til Norges innsats i internasjonale operasjoner.
  • Etablere et høyt aktivitetsnivå i Forsvaret, og bygge opp avdelingene i Finnmark landforsvar, og foreslår å bevilge ytterligere 19 millioner kroner til nytt jegerkompani ved Garnisonen i Sør-Varanger.
  • Regjeringen foreslår en økning på 17 millioner kroner til nytt kampluftvern fra 2021.

Kommentarer til denne saken