Ny teknologi kan sikre like tilbud for innbyggerne i storkommunen

Ny teknologi vil bli viktig for å sikre at innbyggerne i storkommunen Narvik får samme tilbud uansett bosted.