10,5 millioner til fredete bygninger i Nordland

DEL

I 2020 fordeler Riksantikvaren 152 millioner kroner til istandsetting av fredete bygg. 10,5 millioner kroner gikk til fredede bygg i Nordland, melder Riksantikvaren i en pressemelding.

Ifølge Riksantikvaren er det i Norge rundt 3.400 fredete hus som er i privat eie. Nær halvparten av disse bygningene er i god stand, mens de øvrige trenger moderat eller omfattende istandsetting.

Gjennom Riksantikvarens bevaringsprogram for fredete bygninger i privat eie kan eierne få støtte til konkrete istandsettingsprosjekter og sikringstiltak etter søknad. Tilskudd til istandsetting og skjøtsel sees i sammenheng med andre virkemidler og innsats.

Årets tilskuddsfordeling fra Riksantikvaren er nå klar. Midlene går til fylkeskommunene, som deler ut tilskudd til lokale eiere. Tilskudd til istandsetting skal gå til private eiere av fredete bygninger, anlegg, kulturmiljø og andre særlig verdifulle kulturmiljø og landskap.

Kulturminner tilknyttet kystkultur som har nasjonal verdi og høy regional verdi kan også tildeles tilskudd selv om kulturminner eller kulturmiljøet ikke er fredet.

Artikkeltags