Hvert år konkurrerer UiT-forskere om forskningsmidler fra Norges forskningsråd. I september fikk Raymond Kristiansen ved Institutt for elektroteknologi ved UiT Narvik tildelt en pengesumme på 12 millioner kroner for å jakte på romsøppel.

– Prosjektet skal vise at man kan bruke vanlige, kommersielle satelliter til å kartlegge romsøppel helt ned til noen få millimeters størrelse. Derfor skal deltakerne bygge blant annet to satellitter, skrives i prosjektbeskrivelsen.

Raymond Kristiansen berømmer teamarbeidet bak søknaden til Forskningsrådet.

- Prosjektet er koblet til studentsatellittprosjektet som allerede pågår ved IVT-fakultet. Vi vet lite om romsøppel, enda millioner av små objekter går i bane rundt jorden og utgjør en fare for både astronauter og satellitter. Det er altså fantastiske nyheter for oss, sier Kristiansen.

Prosjektet til Raymond er et av fire som har fått penger fra ordningen Banebrytende forskning (FRIPRO) ved UiT. Rektor ved UiT Narvik, Dag Rune Olsen, er stolt over tildeling av støtten.

– Gratulerer til alle UiT-forskere og forskningsprosjekter som får støtte fra Forskningsrådet i høst. Konkurransen er hard, særlig med de øvrige breddeuniversitetene, og de som når igjennom nåløyet kan både vise til høy faglig kvalitet og stor arbeidsinnsats.

Forskningsrådet mottok mer enn 1500 søknader innenfor alle fagfelt. Bare 82 fikk støtte. Finanseringen skal gi forskere mulighet til å forske på sine prosjekter i tre til seks år.