andre verdenskrig. Einar Gandrud

Einar (93): – Lovlig sent, men jeg ønsker å takke Narvik

– Narvik fikk en spesiell plass i hjertet hos meg. Da byen kun ble nevnt én gang i «Kongens nei», reagerte jeg.
Publisert