Denne uka har lærer Martin Jensen på voksenopplæringa i Svolvær vist oss, gjennom leserinnlegg i flere aviser, at fylkestinget i Nordland er nødt til å oppheve sitt vedtak om at elever ikke kan gå på videregående skole etter fylte 24 år.

Avgangsklassen på voksenopplæringa i Svolvær består av 12 elever som har gjennomført norsk 10- årig grunnskole på 2-4 år. I juni slutter utdanningsferden for 11 av elevene. Bare 1 av de aktuelle har rett på videregående opplæring etter fylkestinget sin spesielle regel. De resterende som har lyst og anlegg for å ta videre utdanning må flytte til et annet fylke hvis de skal ha muligheten.

Som eneste fylke i Norge har Nordland i 2018 innført en slik regel.” Aldersgrensa på 24 år for inntak på ordinære skoleplasser på videregående skoler gjør at våre minoritetsspråklige elever rømmer fylket og Vågan kommune”, skriver Jensen. Alternativet (eller alibiet) er nettskole. Men dette er uaktuelt for Jensens elever, da det er vanskelig å ta fag som sykepleier, rørlegger eller mekaniker på nett.

Det har også vært et tilbud om stedbasert opplæring i deler av Nordland. ”Dette tilbudet er heller ikke tilpasset voksne elever med barn. En aleneforelder kan for eksempel ikke reise fra Svolvær til Mo i Rana for å være en uke på skolen der flere ganger i et semester”, skriver Jensen.

I forslag til ny opplæringslov skal nå elever få fortsette i videregående skole helt fram til den enkelte har oppnådd studie- eller yrkeskompetanse, uansett alder. Det må selvsagt også gjelde i Nordland.

Rødt tar nå dette opp i fylkestinget. Vi foreslår at den særegne 24-års-grensen vi har i Nordland skrotes.