I 2018 omkom 24 personer. 27 av de omkomne i 2019 var menn, og gjennomsnittsalderen var 51 år.

Over halvparten av de omkomne manglet flytevest.

– Bruk av flyteutstyr kunne utvilsomt ha hindret flere av dødsfallene i 2019, sier Petter Andre Søreng, som er seksjonssjef for fritidsfartøy i Sjøfartsdirektoratet.

Han synes det er trist å se at kurven peker oppover etter et år med færre dødsfall til sjøs. I snitt har 32 mennesker mistet livet hvert år de siste 19 årene. Sjøfartsdirektoratet vil nå jobbe mer intensivt med forebygging.

– Sjøfartsdirektoratet har en nullvisjon om at ingen skal miste livet ved bruk av fritidsbåt, sier han.

Tolv av ulykkene i 2019 skyldtes fall over bord uten at fartøyet var skadd eller hadde kantret. Fire personer omkom som følge av grunnstøtinger, fordelt på tre ulykker. Alle disse skjedde om natten.

Det var flest som omkom i Trøndelag (5), Troms (4) og Nordland (4).