Dette tilsvarer en egenkapitalavkastning på 9,6 %. Det er spesielt konsernets inntekter fra prosjektutvikling og kraftproduksjon som er årsaken til økningen skriver kraftselskapet i en pressemelding.

– Vannkraftens fleksibilitet og magasinkapasitet gjør det mulig å optimalisere kraftproduksjonen basert på hydrologiske forhold og kraftpriser. Gjennom god drift av anleggene og produksjonsoptimering oppnådde vi i 2022 i gjennomsnitt 32 prosent bedre spotpris på magasinkraft enn NO4-prisen, forklarer Eirik Frantzen, administrerende direktør i konsernet.

Rammevilkårene for kraftbransjen er i endring og energikrisen på kontinentet påvirker konsernets drift, skriver Nordkraft i meldingen.

– Betydelige differanser mellom NO4-pris og systempris har medført bortfall av terminkontrakters sikringseffektivitet, og bidrar til mer volatile resultater, sier Frantzen.

Styret i Nordkraft gjorde forrige uke sin innstilling til utbytte, 116 millioner kroner. Utbyttet fordeles på eierne ut fra eierandel.

Etter fjorårets fusjon har Nordkraft følgende eiere:

  • Hålogaland Kraft Holding AS (37,62 %)
  • Narvik kommune (35,60 %)
  • Jämtkraft AB (19,93 %)
  • Trollfjord AS (4,40 %)
  • Andøy Energi Holding AS (2,45 %)

Tre av eierne er selskaper eid av kommuner i regionen.

Nordkraftdirektøren forteller at selskapet har planer om store investeringer i regionen fremover.

– Med vår kompetanse bidrar vi til å legge til rette for slik virksomhet. I 2022 ble det i samarbeid med Aker Horizons satt i gang klargjøring av ei industritomt i Kvanndal. Samtidig står nettselskapene våre foran betydelige investeringer og reinvesteringer i hele regionen i tiden som kommer. Foreløpig estimat frem mot 2030 tilsier samlede investeringer i nettvirksomhetene på ca. 2,1 milliarder kroner, sier Frantzen.