58 prosent av narvikingene mottar i snitt 210.000 kroner i NAV-støtte hvert år. I alt ble det utbetalt 2,6 milliarder kroner i støtte i 2022, mot 2,5 milliarder kroner i 2021. Det er en økning på 3,5 prosent fra året før viser tall fra NAV.

Antallet innbyggere i Narvik som mottar NAV-støtte er ett prosentpoeng høyere enn snittet for Nordland. Også gjennomsnittlig utbetalt støtte er over snittet, med nøyaktig 12.000 kroner mer per person i snitt enn i Nordland.

Blant innbyggerne i Narvik er det flest som mottar sykepenger eller støtte i forbindelse med arbeid. I alt 29 prosent av innbyggerne fikk penger fra NAV innenfor den sekkeposten NAV kaller «arbeidsliv og sykdom». 184.500 kroner ble i snitt utbetalt per person i fjor.

Innenfor denne sekkeposten ble det utbetalt mest i uføretrygd og yrkesskade. 11 prosent av innbyggerne av støtte får penger i forbindelse med uførhet eller skade. I snitt ble det utbetalt 287.300 kroner per person til dette i fjor.

Deretter kommer arbeidsavklaringspenger. Bare fire prosent av innbyggerne får arbeidsavklaringspenger, men i snitt får hver person 199.000 kroner.

Den posten der det er nest høyest NAV-utbetalinger, er pensjon. 23 prosent av innbyggerne i Narvik tilhører denne gruppen. I snitt ble det utbetalt 260.000 kroner per person i pensjoner i fjor.

De øvrige postene NAV opererer med, er «barn og foreldre». Her ligger kontaktstøtte, barnetrygd og foreldrepenger. I alt ble det utbetalt 52.700 kroner per person i snitt i Narvik i fjor, til 13 prosent av innbyggerne.

I Evenes får 63 prosent av innbyggerne støtte fra NAV. I snitt ble det utbetalt 216.000 kroner per person i fjor. Den største potten går til uføretrygd og yrkesskade, der 12 prosent av innbyggerne i fjor fikk 282.900 i snitt per person.

Deretter kommer pensjoner, med 250.300 kroner per person. 32 prosent av innbyggerne i Evenes mottok pensjon i fjor.