20 milliarder i måneden er mye penger, men vi er fortsatt ikke i mål., det sier NHO Nordland i en pressemelding.

NHOs undersøkelser viser dramatiske tall, og behovet for nødhjelp fra staten øker for hver dag. Permitteringsordningene staten har stilt opp med er gode, men nå kom pakken som forhåpentligvis vil berge arbeidsplassene, sier Daniel Bjarmann-Simonsen, regiondirektør i NHO Nordland.

– At staten nå tilbyr kompensasjon for inntektstapet smitteverntiltakene bidrar til, er kanskje det viktigste tiltaket til nå for å berge bedriftene og arbeidsplassene. Med det antall permitteringer vi ser, og de mørke skyene som ligger over oss, er det helt avgjørende at bedriftene får direktetilskudd fra staten for å holde seg flytende til vi rir denne virusstormen av, sier Bjarmann-Simonsen i pressemeldingen og fortsetter:

– Vi er svært tilfredse med at ordningen treffer bredt og hurtig. Det er viktig, for nå er smerteterskelen for mange bedrifter farlig nær, fortsetter regiondirektøren, og tilføyer at det fortsatt er en jobb å gjøre.

Tiltakspakke som ble lagt frem torsdag baseres på foretakenes egenrapporterte tall for omsetning i mars måned i 2020 og 2019, og krever et omsetningsfall på 20 prosent eller mer fra samme periode i fjor. Det er en raus ordning, men treffer ikke alle, mener NHO.

– Regjeringen skal ha skryt for handlekraft og hurtighet. Dette er en enorm pakke som vil være til glede for en hel rekke bedrifter som ville gått under uten hjelp, sier regiondirektøren.

– Samtidig er vi opptatte av at vi i tiden fremover må skreddersy ordningen slik at flest mulig trengende bedrifter får de tilskuddene de skal. Innen flere næringer ser vi bedrifter som har satset stort det siste året, og som nå skal høste fruktene av investeringene. De har kanskje ikke representative tall fra 2019, og vil derfor kunne havne utenfor, sier Bjarmann-Simonsen alvorlig, og legger til at det nå må jobbes med de som ikke faller inn under standardmalen.

Han peker på at tallene er dramatiske. Han er opptatt av at trykket fortsatt må holdes oppe for å berge bærekraftige bedrifter og arbeidsplasser.

– Denne pakken er etterlengtet og vi vil forhåpentligvis snart se at de første bedriftene vil nyte godt av den. Så får vi bidra til at denne og fremtidige pakker treffer så godt som mulig, for er det noe denne krisen har vist oss, er det at det ikke finnes noen quick fix, sier regiondirektøren, og legger til at han håper mange bedrifter og ansatte kan gå inn i påsken med en litt bedre magefølelse enn for noen dager siden.

Undersøkelsen blant Nordlandsbedriftene viser følgende

  • 1 av 3 Nordlandsbedriftene vurderer det som en reell risiko at de kan gå konkurs som følge av koronaviruset
  • 1 av 20 bedrifter har allerede sagt opp ansatte som følge av koronakrisen.
  • Nesten 6 av 10 Nordlandsbedrifter har gjennomført permitteringer.
  • 1 av 3 (33 prosent) Nordlandsbedrifter har likviditetsproblemer på grunn av koronaviruset og mangler penger til å betale regninger som forfaller om kort tid.
  • 8 av 10 (81 prosent) har merket lavere etterspørsel eller kanselleringer av ordre som følge av koronaviruset.
  • 57 prosent av Nordlandsbedriften har problemer med å levere varer og tjenester.
  • Vi ser stadig tydeligere tegn til at verdikjeder rammes. 70 prosent av Nordlandsbedriftene oppgir at leverandørene deres har varslet om forsinkelser eller kanselleringer av leveranser.

Undersøkelsen er gjennomført 1. og 2. april. 4853 bedrifter har svart på landsbasis, og 267 i Nordland