.Jeg vil takke for fine og oppmuntrende tilbakemeldinger på mitt innlegg i Fremover. Det viser at det er flere enn meg som synes det er bra å stille noen spørsmål når man lurer på ting,framfor å framstå som verdensmestre. De som “vet mer, skjønner mer, tør mer” enn vanlige folk må ikke glemme at vi folkevalgte skal representere kommunens innbyggere i forvaltningen av kommunens interesser på best mulige måte. Mine betenkeligheter går ikke på om dette er uklokt å vedta eller ikke. Jeg er heller ikke mindre forventningsfull enn andre,når det kommer til nyetableringer innen næringslivet. Det jeg prøver å poengtere er at jeg er usikker på om saken er godt nok belyst til å gjøre en ansvarlig vurdering. Med en grundig,åpen og transparent prosess kunne vi fint ha bevart investorenes krav til hemmelighold og gjort kommunestyret bedre rustet til å ta det svære valget på vegne av alle.

Paul Rosenmeyer sier at han synes de som ikke tåler steken får komme seg ut av leken. Det er noe godt voksne menn ofte sier for å avfeie noen som er yngre og man er uenige med. Tatt i betraktning at han faktisk satt i bystyret da Terra sprakk finner jeg mangelen på ydmykhet oppsiktsvekkende. Men jeg har ikke tenkt meg noen steder. Jeg tror tvert imot det er veldig viktig at de som er vist tilliten det er å sitte i styre og stell gjør alt de kan for å sikrebest mulig beslutningsgrunnlag. I små og megastore saker.

Tina Denstad sier at jeg ikke er alene siden det er 40 mennesker til i bystyresalen. Min usikkerhet handler selvfølgelig ikke om å være fysisk alene, om det skulle være uklart i min tekst. Men jeg må da nærmere understreke at usikkerheten er om noen i det lokalet, innbefattet administrasjonen har tilstrekkelig med formell kompetanse i den komplekse børsverdenen. I mine fordommer befolkes den av sylskarpe businessfolk med et helt annet fokus enn at en skrapfattig distriktskommune med gjeld, skal få godt nok betalt for de verdiene vi faktisk besitter. Det er frykten min. At vi selger oss for billig uten reell konkurranse i markedet.

Jeg har lyst til å stille et spørsmål til siden denne saken har vekket så mye engasjement.Hvorfor har ikke kommunestyret invitert avgått direktør i Narvikgården Frode Danielsen til å fortelle om hvorfor han valgte å si opp med øyeblikkelig virkning? Hans vitnemål kan evt også høres bak lukkede dører. Han er den som har sittet i forhandlinger om Ballangsleira ved tidligere anledninger. Han har formell kompetanse og lang erfaring fra denne typen arbeid. Det var derfor han ble ansatt i første omgang.

Det er svært kort tid igjen til dette store avgjørende møtet. Vi i SV kommer til å bruke tiden til å forberede oss på å være uforberedt. Vi stiller med kritiske, betimelige spørsmål på mandag, og forventer at det svares ut på en redelig måte.Min oppfordring til deg som innbygger i Narvik kommune er at du oppfordrer dine folkevalgte til å forberede seg så godt de kan. Har du spørsmål som bør belyses, send dem så de kan stilles!