ACER-striden ble den mest intense politiske bataljen de siste par tiårene i Norge, og endte med at et splittet AP gikk mot LO og sørget for flertall for EUs energipakke 3 (ep. 3). Tilslutningen innebærer at Norge avgir regulatorisk myndighet til EU, og dermed også suverenitet. Spørsmålet engasjerte det norske folk fordi vannkrafta anses for å være noe av det norskeste norske. Den er grunnlaget for vår industri og er så viktig at vi gjennom hjemfallsretten vedtok at den måtte være norsk til evig tid. Nå spøker det for norsk kontroll i sektoren.

Allerede før Norge har rukket å innføre energipakke 3, har EU vedtatt energipakke 4. Presset for å vedta ep.4 vil bli enormt. Så hva er problemet? Ep. 4 består av fire forordninger og fire direktiver, som tilsammen overfører betydelig myndighet over nettutvikling, utenlandskabler og investeringsplaner fra norske myndigheter til EU. Dette skjer på ulike måter, men tilsammen fratar endringene oss effektivt kontrollen med norsk kraftpolitikk:

Statnett blir pålagt å legge tiårsplaner for nettutvikling, og ACERs underliggende organ, Reguleringsmyndighet for Energi (RME) skal påse at planene følger EUs nettutviklingsplan. Statnett må altså planlegge slik EU vil. Hvis så Statnett ikke iverksetter bygging i løpet av tre år, kan RME tvinge gjennom byggingen. I klartekst: Hvis EU vil ha flere kabler ut av Norge for eksport av strøm, kan EU i praksis tvinge det gjennom, hvis vi tilslutter oss ep.4.

Energipakke 4 oppretter også regionale kontrollsentra for kraftoverføring som skal sikre at EUs lover for kraftoverføring følges, spesielt hva angår utenlandskabler. Hvis EU vil ha overført mer strøm ut av Norge, kan de altså kreve dette gjennom ACER, som bestemmer dette gjennom sitt regionale kontrollsenter, og håndheve det gjennom RME, som forøvrig er et kontrollorgan Norge selv betaler for.

ACER kan også utplassere tjenestemenn direkte i land de ønsker å ha ekstra tett oppfølging med, f.eks. Norge, og Norge kan ikke si nei til å få slike underkontorer. I tillegg oppretter EU såkalte «samsvarsoffiserer» som skal overvåke bl.a. Statnett. Samsvarsoffiserene skal godkjennes av RME, som altså er EUs forlengede arm inn i Norge.

Alt i alt er energipakke 4 et meget stramt hundehalsbånd rundt halsen på norsk kraftpolitikk. Vi får svært lite handlingsrom til selv å bestemme hvordan nettet skal se ut, hvor krafta skal gå, og hvem som skal betale for kalaset. ACER skal sørge for fri flyt av strøm. Det betyr at organet følger med på strømprisen, og umiddelbart slår ned på statlig innblanding. Med andre ord: Hvis Stortinget en ekstra hard vinter syns strømprisen er for høy, vil våre folkevalgte ikke kunne gjøre noe som helst for å endre prisen. Myndigheten vil være overlatt til EU. Det var dette vi advarte mot, vi som ikke trodde på statsministeren og Støre, da de lovte at ACER var uproblematisk.

Høyrepolitiker og leder i Europabevegelsen Heidi Nordby Lunde avfeier i et intervju i KK den massive avgivelsen av selvbestemmelsesrett i energipakke 4 som uproblematisk. Hvis vi bestemmer oss for å avgi selvbestemmelsesrett, har vi jo selv bestemt det, derfor er det greit, mener hun. Slik retorisk blindebukk er upassende fra en stortingsrepresentant. Eidsvollsmennene og de som kjempet for selvstendighet i 1905 satte ingen «best før»-dato på vår selvråderett. De mente den for alltid, men Nordby Lunde ignorerer at det å gi fra seg selvbestemmelsesrett er en enveiskjørt gate. Å avgi suverenitet er ikke noe vi som lever akkurat nå bestemmer kun på egne vegne: Vi avgir også norsk råderett på vegne av alle som enda ikke er født. Har vi framtidsinnsikt nok til å si at Norge aldri vil trenge det handlingsrom som kontroll med energisektoren gir? Å gradvis avgi suverenitet til EU-byråer som ACER er som å amputere en og en finger på den norske stats kropp. Når de først er borte, vokser de aldri ut igjen, og sakte mister man grepet.