Fra tirsdag starter Forsvarets øvelse Rein. Det vil føre til økt trafikk og flere tunge kjøretøy på veiene i Midt- og Sør-Troms. Statens vegvesen ber trafikantene være ekstra oppmerksomme. Det kommer frem i en pressemelding fra Statens vegvesen.

Disse veistrekningene blir berørt:

  • E6 mellom Setermoen og Lapphaugen
  • Fylkesveg 851 fra Brandvoll til Sjøvegan, inkl. sløyfa om Prestbakkveien fv. 7812
  • Fylkesveg 84 Salangsverket - Sjøvegan - Tennevoll

– Øvingsaktiviteten kan føre til forsinkelser for den øvrige trafikken på de berørte veiene. Vi ber trafikantene være ekstra oppmerksomme og beregne litt ekstra kjøretid, sier seksjonsleder Siril Veiåker Nilsen ved Vegtrafikksentralen nord i en pressemelding.

Øvelsen blir i hovedsak på strekningene E6 Setermoen – Bardufoss – Fossbakken og videre til Sjøvegan.

Det vil være en del militære kjøretøyer og kolonner langs disse veistrekningene og noen av sideaksene, og når det i tillegg er varierende kjøreforhold så kan det føre til forsinkelser i trafikken under øvingsperioden, og trafikanter oppfordres til å være ekstra oppmerksomme og tålmodige og beregne noe ekstra kjøretid, melder Forsvaret.

Fakta Brigade nord

Brigade Nord består av åtte bataljoner og ett militærpolitikompani.

Disse er Ingeniørbataljonen, Sanitetsbataljonen, 2. Bataljon, Artilleribataljonen, Stridstrenbataljonen, Telemark bataljon, Panserbataljonen, samt Militærpolitikompaniet Brigade nord.

  • Når disse bataljonene opererer sammen, planlagt, strukturert og koordinert, opererer brigaden forenklet sagt som et system.
  • Brigaden består av 4200 soldater og befal i det daglige. Med mobiliseringstillegget cirka 7000
  • Cirka. 1800 soldater og ansatte fra Brigade Nord deltar på øvelsen.
  • Cirka. 500 kjøretøy er med på øvelsen.

Viktig

– Øvelse Rein er viktig for Brigade nord for å trene brigadesystemet i vinterstrid, i tett integrasjon med allierte styrker. Øvelsen vil bidra til økt samtrening og interoperabilitet, internt og med viktige partnernasjoner, sier sjef for Brigade Nord, brigader Pål Berglund.

De fleste avdelingene begynner å rulle ut på veien i forbindelse med øvelse Rein 1 den 13. og 14. februar, mens hoveddelen av øvelsen varer mellom 14. og 17. februar.

Øvingsområdet vil være merket med skilt. Forsvaret ber øvrige trafikanter være ekstra oppmerksomme i perioden. Militærpolitiet vil også være synlige langs aktuelle veier.

Statens vegvesen oppfordrer trafikantene til å sjekke trafikkmeldinger på vegvesen.no/trafikk, og følge med på informasjon som gis om øvelsen av Forsvaret og andre myndigheter.