Det melder Aftenposten , som nå har kartlagt uenigheten om iskanten internt i Faglig forum, en ekspertgruppe som regjeringen har nedsatt for å gi råd om forvaltningen av norske havområder.

Faglig forum la i fjor fram en rapport der det kom fram at det var uenighet internt i gruppen om hvor iskanten bør trekkes. I rapporten er det ikke oppgitt hvem som mener hva, men Aftenposten viser nå til regjeringskilder som ifølge avisa bekrefter at Oljedirektoratet er det eneste av Faglig forums tolv medlemmer som anbefaler iskantdefinisjonen som flytter iskanten nordover.

Miljømyndighetene i Faglig forum – Havforskningsinstituttet, Norsk Polarinstitutt og Miljødirektoratet – ønsker alle å flytte iskanten sørover.

Hvor iskanten går, avgjør i praksis hvor langt nord i Barentshavet det kan åpnes for oljeboring.