Konjunkturbarometeret i Nord-Norge: – Vi mangler en digital infrastruktur

Nord-Norge sliter med en for dårlig digital infrastruktur. Vi har også for få hender i arbeid. Det siste har konsernsjefen en løsning på.