Hva har foregått bak lukkede dører og vinduer?

Lokalpolitikerne og media har ikke fått innsyn i forhandlingsprosessen og hvorfor så hemmelig?

Eiendomsalgene som angår næringslivet og innbyggerne har ikke vært en prosess de kommunale representantene kan være kjent med.

Hvem krevde at lokalpolitikerne ikke skulle vite hva som foregikk? Dette vet vi foreløpig ikke , og hvem krevde hemmelige forhandlinger. Det må rådmannen begrunne.

Ordførerens uttalelese om «beinharde» forhandlinger kan en stille spørsmål om, men det har vært et målrettet opplegg fra AKERS side og hvorfor?

Andre interesserte måtte antagelig ikke vite om dette kjøpet av eiendommene og taushetsplikt har vært et krav i forhandlingene.

Antall arbeidsplasser

Akers forhandler sier at det er for snevert å telle sysselsettingseffekten kjøpet av eiendommene men vil skape ringvirkninger i lokalmiljøet. Da er det på tide at de første investeringer foretas i Ballangen hvor området allerede er regulert for industrivirksomhet.

Skal vi oppleve en Bjørn Dæhli situasjon ? Nærmere forklaring burde ikke være nødvendig.

Hva slags annen effekt er det da tale om? Redusert selskaps skatt eller lignende flytteprosjekter.

Det omtales planer av en rekke investeringer for ca.15 milliarder.

Hva vil skje med Aker-gruppens industrivirksomheter ?

Rådmannen sier at man ikke kan regne med noen konkret tiltak før om 5-10 år. Narvik kommune har nå mistet retten over områdene som Akergruppen kan blokkere.for andre konkurrenter./investorer.

Forhandlingsprosessen

Om gruppelederne har vært konsultert under forhandlingene er ikke opplyst.

Hvis ikke er dette et salg gjennomført av rådmannens stab og ordførerens medvirkning.

Et spørsmål vi heller ikke får svar på er hvorfor Narvikgårdens tidligere direktør nylig sa opp sin stilling.

Hvilke muligheter/kompetanse hadde et samlet kommunestyre i et kvelds/nattmøte til å vurdere det fremforhandlede forhandlingsresultatet som ikke ble lagt frem før møtet.

Det er ikke for å undervurdere kommunestyre representantenes kompetanse,men det var en sak som burde ha gitt anledning til å lese forhandlings dokumentene i god før møte.

Framneslia

Narvik kommune har nå ved å forhåndsselge område til Aker-gruppa mistet muligheten for å få åpnet flyplassen.

Ingen kortbaneplassene fra Trøndelag til Finnmark vil bli lagt selv om det er bestemt å bygge 2 nye hovedflyplasser.

Samferdselsdepartementet har tidligere uttalt at ingen av kortbaneplassene vil bli lagt ned dersom kommunen selv ikke ønsker det. Det har Narvik kommune ønsket.

Dette området burde ikke vært forhåndssolgt til Akers -eiendomsselskap.

Dette sentrumsnære området bør være tiltenkt mindre plasskrevende industribedrifter.

Narvik kommune har foreløpig heller ikke eiendomsrett over hele området.

Aker-gruppa kan som fremtidig eier blokkere annen virksomhet

Salget av dette området til Aker-gruppa bør derfor KONTROLLUTVALGET behandle.

Et gammelt ordtak : «Selg ikke skinnet før bjørnen er skutt»

Fritt oversatt betyr det at Ake-gruppas milliard planer for området må legges frem nå, ikke om 10 år..

Ordførerens pekefinger på merkedagen kan han med fordel legges på flere årskalendere fremover.