Inntreden av Aker Horizon og etablering av Aker Narvik AS er veldig bra og positivt for byen og fremtiden. De har kjøpt opp tomter i Ballangen og Framnes lia og på Hergot. Summen er nesten 300 millioner norske kroner. Det er klart de mener alvor. Narvik med sine fire vannkraftverk og malmlageret av Jernoksid har en unik mulighet på sikt. Fremtiden er å bruke såkalt grønn-Hydrogen (som lages fra vann og fornybar-elektrisitet ved elektrolyse) til å redusere Jernmalm eller rettere sagt Jern-oksid til Jern.

I dag står stålindustrien for 10 prosent av verdens totale CO2. Det utgjør cirka 3700 millioner tonn per år. Dette er mere enn utslippene fra all transport i verden (alle biler, trailere, fly, tog). Dette er en bransje som IKKE KAN av karboniseres (eliminere CO2 utslippene) ved hjelp av elektrisitet. Selv om hele verden klarte å nå 100 prosent grønn elektrisitetsproduksjon så ville deler av tungindustrien fremdeles slippe ut mye CO2. EUs erklærte mål er 100 prosent avkarbonisering innen 2050 og 55 prosent reduksjon innen 2030. Det er i denne sammenheng at man peker på Hydrogen. (We need a molecule (chemical energy) to decarbonize all sectors of society). Det er utarbeidet energi-strategier og planer i Storbritannia (signert av Boris Johnsen), Tyskland (signert av Angela Merkel) og Frankrike (signert av Macron). De har solgt sin politiske prestisje til dette. Det er ikke lenger noe bare de «grønne» snakker om, det er alvor og det er EU (EU er supertungvekteren i det grønne skriftet).

Det er mange årsaker til at man peker på Hydrogen og jeg kan ikke her komme inn på alle (5 pilarer) annet enn å peke på Hydrogens «funksjonalitet» (like a swiss army knife/ «som poteten»). Man kan bl.a. redusere Jern-Oksid og lage stål uten å slippe ut CO2 dersom man har Hydrogen laget av fornybar energi (reduksjonsmiddel). Og det er store planer for blant annet å bygge om Europas største Stålverk (ThyssenKrupp) i Duisburg i Ruhr/ Tyskland. Dette skal bygges om og motta etter hvert Hydrogen fra blant annet Equinor. Men i Europa er prisene på elektrisitet mye høyere enn i Narvik. Videre må Jernmalmen fraktes fra Rotterdam- eller Antwerpen- havn og inn til Duisburg (med «barge» på Rhinen). Deretter må stålet fraktes til kundene.. Det er enkelt å se at nesten ingen steder i verden kan konkurrere med Narvik (grønn-elektrisitet fra vannkraft – den billigste i verden – den svinger ikke med solen eller vinden). Malmen ligger rett ved siden av den nedlagte flyplassen i Framnes lia, og Narvik har Norges beste vannkvalitet. Det siste er faktisk også litt viktig.

Aker Narvik skal utvikle «Investeringsprosjekter». Aker Horizon er et investeringsselskap. Les hva de sa i pressemeldingen en gang til f.eks. i Fremover.. Det er ikke det samme som at de skal investere selv slik enkelte helt sikkert tenker. Ingen garantier her. Men de skal drive frem prosjektet med bl.a. å avklare alle «tillatelser»; myndighetskrav, kraftkontrakter, vanntilførsel, kjøp av Jernmalm, opparbeidelse av tomt, hvordan møte miljøkrav til utslipp, osv. Til slutt er det overveiende sannsynlig at LKAB faktisk blir en stor investor hvis alt faller på plass, men andre stålprodusenter kan nok også være interessert. Men det er ikke bare stålproduksjon som står på agenda. Det er også batteriproduksjon, datakraftsenter, og produksjon av grønn-Hydrogen ved elektrolyse av vann. Alt er uten tvil svært positivt og det handler om å etablere Narvik som et kraftsenter for fremtiden og fornybar-satsingen. Men som sagt utvikle «Investerings-prosjekter» for «investorer». Hvis alt som Aker Horizon ser for seg i dag blir realisert, er det kanskje snakk om 50 mrd Nok men det er «Investorene» som skal betale dette og ikke Aker Narvik AS alene.

Det positive er at Narvik har fått en aktør som ser mulighetene og som kan drive frem «prosjekter» til investeringsbeslutninger.

Litt om meg:

Født og oppvokst i Narvik (1959); flyttet etter Gymnas 1978 fra Narvik; Utdannet Siv Ing, Chemical Engineering; NTH 1982; Nåværende stilling: Leading Eng i Equinor innen Hydrogen & Lav Karbon Energi- løsninger. Returnerte til Nord Norge/ Harstad i 2015. Har over 30 års yrkeserfaring i ulike posisjoner i Techno Consult/ Sintef/ Catalytica, USA/ og Equinor innen Gasskonvertering (GK) som bl.a. omfatter hydrogen-teknologi. Ledet F&U i Equinor innen GK & Petrokjemi (90 tallet), Senior Rådgiver innen Gasskonvertering 2000’tallet; 1990-1992 Catalytica/ CA/ USA utvikling av ny teknologi for konvertering av naturgass til Metanol & Diesel.