Onsdag meldte Fiskeridirektoratet om fortsatt høye forekomster av alger i Nordland og Troms. Totalt antall døde fisk i Nordland er justert opp til 3,8 millioner, men det er ikke meldt om at nye anlegg er rammet i de to fylkene.

«Algekonsentrasjonen krever at vi fortsatt har høy beredskap og vi behandler de søknadene om dispensasjoner som oppdretterne kommer med kontinuerlig», skriver Fiskeridirektoratet på sine nettsider.

Havforskningsinstituttet melder på sin side om at det ikke er mulig å si hvor lenge algen kommer til å lage problemer for oppdrettsfisk, men at enkelte tegn tyder på at den kan bli mindre skadelig framover.

Les også: Lakseprisen faller fortsatt på grunn av mye slakt

Gratangsordføreren urolig

Avisa Klassekampen skriver at rundt 140 ansatte venter permitteringer i Nord-Norge og at algeblomstringa trekker seg tilbake.

I Ibestad har Breivoll Marine Produkter, eid av oppdretterne Northern Lights Salmon og Sørrollnesfisk, mistet fisk for et helt år framover. 30 ansatte blir permitterte, ifølge avisa.

Ved lakseslakteriet Astafjord Laks i Gratangen, som Fremover besøkte nylig, er de 40 ansatte varslet om permitteringer. Ordfører Eva Ottesen (Ap) er urolig.

– Slakteriet er alvorleg nok, men vi har mange verksemder som vert råka direkte eller indirekte, som til dømes dei som produserer kasser til slakteriet. Vi risikerer også at tilsette frå Aust-Europa flyttar. For kommunen går skatteinntektene ned, men det er dei tilsette vi er opptekne av no. Eigarane klarer seg godt, sier hun til Klassekampen.

Les også: Havforskningsinstituttet: – Oppdrett har ikke skylden for algeoppblomstring

Ken Rune Bekkeli i Salaks, som driver et slakteri i Rotvika i Salangen, har sagt til Hegnar.no at de regner med å permittere 25–30 ansatte i året som kommer.

På slakteriet hos Ellingsen Seafood AS på Skrova er rundt 30 ansatte permittert over sommeren, og i kasseproduksjonen er fem permitterte, ifølge Klassekampen.

Les også: Flyttet 850.000 laks: – En desperat kamp mot klokken

– Kan ikke komme på jobb og se i veggen

Under permisjonen får de ansatte 62 prosent av full lønn. Tillitsvalgt Kristian Eriksen sier til avisa at han er redd det kan komme flere perioder med permitteringer for bedriften i det lille øysamfunnet på Skrova med 200 innbyggere.

Anna Solveig Sørensen i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) frykter for de ansatte som står overfor permitteringer, men på spørsmål fra Klassekampen om ikke eierne som går med store overskudd bør holde de ansatte i arbeid selv om de mangler fisk, svarer hun følgende til avisa:

– Råstoff er det viktigaste. Tilsette kan ikkje kome på jobb berre for å sjå i veggen. No må verksemdene få fullt oversyn over situasjonen.

Les også: – Å si at det er selvforskyldt, er å dra det veldig langt

Fakta om Chrysochromulina-algen

  • Chrysochromulina leadbeateri er et planteplankton som flyter fritt i vannmassene. Arten er relativt vanlig og kan observeres om våren, men da som oftest bare i lavt antall.
  • En sjelden gang forekommer algene i mengder som kan omtales som oppblomstringer og som kan resultere i at fisk dør.
  • Det er studier som tyder på at algearten skiller ut hemolytiske forbindelser. I kontakt med gjellene hos fisken fører dette til skader som kan resultere i at fisken ikke får tilstrekkelig med oksygen og til slutt dør. Ved moderate konsentrasjoner, før det blir dødelig, kan algene føre til at fisken endrer atferd. Den trekker til overflaten og snapper eller gaper.
  • Algene forbruker næringssalter. Dermed vil økningen av alger reduseres etter hvert som næringssaltene er brukt opp. Skulle algene derimot transporteres til nye områder som fortsatt har næring, vil de kunne fortsette.
  • Rundt 7,7 millioner oppdrettslaks har dødd som følge av algeoppblomstringen i Nordland og sør i Troms.
  • I Nordland er disse selskapene rammet: Ballangen Sjøfarm, Ellingsen Seafood, Mortenlaks.
  • I Troms er disse selskapene rammet: Sørrollnesfisk, Northern Lights Salmon, Kleiva Fiskefarm, Gratanglaks, Nordlaks og Salaks.
  • Mandag besøkte fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp) Svolvær for å møte oppdrettere som er rammet av algeoppblomstringen og se laksedøden på nært hold.

Kilder: NTB, Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratet