Tirsdag meldte Lerøy Aurora om atferdsendring og økt dødelighet i to oppdrettsanlegg utenfor Kvaløya i Troms.

– Det er så langt snakk om en liten økning, som vi i tråd med retningslinjene har rapportert til Fiskeridirektoratet. Vi har kontinuerlig overvåkning og analyserer vannprøver fra anleggene for å få en best mulig oversikt over algestatusen, skriver Stig Nilsen, konserndirektør for havbruk i Lerøy Seafood Group, i en sms til Nordlys.

Senere meldte Fiskeridirektoratet at det var rapportert om atferdsendring blant laks i et tredje anlegg.

Analyse

Sør i Troms og nord i Nordland har algene fått alvorlige følger for en rekke oppdrettsanlegg de siste ukene.

Fiskeridirektoratet bekrefter tirsdag kveld at det er funnet Chrysochromulina, den såkalte dødsalgen, i prøver fra begge anleggene hvor det først ble meldt om økt dødelighet. Omfanget er ikke kjent.

Fiskeridirektoratet fikk melding om atferdsendring og dødelighet i de to anleggene utenfor Kvaløya ved 12-tiden i dag tirsdag, og i løpet av ettermiddagen eller kvelden skal Norges fiskerihøgskole analysere vannprøver fra anleggene.

Sender lab-båt

Fiskeridirektoratets fartøy Rind, som har vært i Nordland i forbindelse med algeoppblomstringen, er i ferd med å gå til Troms.

– I løpet av kvelden vil fartøyet Rind, som har vært laboratorium for prøvetaking de siste dagene, bevege seg fra Lødingen i Nordland, til Harstad, så må vi ta en videre vurdering av hvor fartøyet skal hen, sier kommunikasjonsdirektør i Fiskeridirektoratet Anette Aase.