I en artikkel i Fremover av 30.09.21, skrives det at Narvik Senterparti stemte mot ny barneskole i Narvik Sentrum. Videre sies det at de som stemte mot ikke hadde noe alternativt forslag. Det er riktig at Narvik Senterparti ikke la fram alternativt forslag. Årsaken til det er at Narvik Senterparti selvfølgelig har respekt for demokratiske spilleregler. I skolestruktursaken av 26.11.2020 stemte flertallet for å utrede muligheter for å bygge ny barneskole i Narvik sentrum. Da dette allerede var bestemt, var det mot demokratiske spilleregler å komme opp med våre alternative forslag. La det være klinkende klart, Narvik Senterparti har lagt frem en helhetlig plan for skolestrukturen i Narvik kommune. Den er som følger:

  1. 1. - 10. klasse, Bjerkvik
  2. 1. - 10. klasse, Narvik Sentrum (Ungdomsskolebygg og Skistua)
  3. 1. - 7. klasse, Beisfjord
  4. 1. - 10. klasse, Ankenes
  5. 1. - 7. klasse, Håkvik
  6. 1. - 10. klasse, Skjomen. (Oppvekstsenter inneholder barnehage)
  7. 1. - 10. klasse, Ballangen
  8. 1. - 10. klasse, Kjøpsvik

Etter Narvik Senterparti sitt syn vil denne strukturen gi økonomiske gevinster, pedagogiske gevinster, helsemessige gevinster, miljømessige gevinster og en klar gevinst for lokalsamfunnene.

Narvik kommune sin økonomiske situasjon og tilstanden på skole- og barnehagebygg, gir ikke etter Narvik Senterparti sitt syn, rom for ekspansiv pengebruk. Narvik Senterparti vil nok en gang minne innbyggerne i Narvik kommune på følgende, av 10 skolebygg er det kun ett bygg som ikke driver sin virksomhet på dispensasjon. Det er ytterst viktig for Narvik Senterparti at alle barn i barnehager og skoler i hele Narvik kommune har helsemessige forsvarlige bygg. De pengene som skal brukes på nye skolebygg (unntatt Kjøpsvik), er nok til å restaurere alle skole- og barnehagebygg i kommunen.