I Fremover på torsdag kan vi lese at det i Nord-Norge er en høyere andel som oppfatter skoleveier som utrygge sammenlignet med landsgjennomsnittet. NAFs trafikantbarometer rapporterer at på landsbasis svarer 27 prosent at de mener skoleveiene er utrygge, mens det i Nordland, Troms og Finnmark er 35 prosent som mener det samme.

I nye Narvik kommune har vi flere eksempler på skoleveier som oppleves som utrygge for våre elever. På et åpent møte i Bjerkvik, arrangert av Narvik SV, forteller foreldre på skolen om en lang kamp for å trygge skoleveien der den møter E6 og E10. Narvik SV tok denne saken oppi bystyret før sommeren.

Les også:

I Ballangen oppleves skoleveien så utrygg at flere foreldre ikke tør å sende ungene til skolen uten tilsyn. Elever med en skolevei på under to kilometer må skysses med taxi til skolen på grunn av høy fart på E6.

FAU ved Ballangen skole har kartlagt og lagt frem alle problemområdene for kommunen og for Statens vegvesen. Lite har blitt gjort for å bedre forholdene. Fortsatt må mange elever helt ned i 1. klasse krysse E6 for å komme til busstoppet. De aller fleste stedene er det både mørkt og fritt for fotgjengerfelt. Veiskuldrene er for smale til å anses som trygge. I Ballangen er det store muligheter for å bygge flere gang- og sykkelstier. Elevene ønsker å gå eller sykle til skolen, men hindres av en farlig skolevei.

Narvik SV har programfestet å sikre en trygg og forsvarlig skolevei i hele kommunen. Vi må prioritere et fortau som fører elever trygt frem, både til fots og på sykkel. På vinteren må disse brøytes og strøs slik at de er tilgjengelige og forsvarlige å bruke. Overganger må ved behov belyses. På flere strekninger må farten senkes. Vi må ha tydelig oppmerking av alle fotgjengeroverganger, både med skilt og merking i kjørebanen.

Narvik SV aksepterer ikke at våre barn utsettes for livsfare på vei til og fra skolen. Det haster, vi har ingen liv å miste!