Gå til sidens hovedinnhold

Alle har en psykisk helse

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Verdensdagen for psykisk helse markeres hvert år over hele verden den 10. oktober med mange arrangementer og aktiviteter – også her i Norge.

Tall fra Folkehelseinstituttet viser at omtrent halvparten av oss vil oppleve psykiske problemer i løpet av livet. Mer åpenhet om psykisk helse kan føre til at

• det blir lettere å delen tanker med andre og gi og få støtte

• nærmiljø, arbeidsmiljø og skolemiljø blir mer inkluderende

• det blir mindre tabu og skam rundt psykiske utfordringer

Aldri har vi snakket mer om psykiske lidelser enn vi gjør i dag. Psykiske lidelser er over alt i populærkultur og ikke minst i sosial medier. Det kan se ut som om samfunnet knytter mindre skam til psykiske lidelser enn før, men opplever pasienten - den som står midt i dette at sykdommen er mindre skambelagt?

Pasient- og brukerombudene i Norge mottar en del henvendelser fra pasienter med psykiske plager (og deres pårørende) som ønsker hjelp, men som ikke får det eller som opplever at den hjelpen som tilbys ikke passer. Vi vet at det fortsatt kan være høy terskel for mange å ta kontakt.

De få som tar kontakt med oss gir en beskrivelse av at det kan være vanskelig å forstå hvilken hjelp de kan be om, og hvor de i tilfelle skal henvende seg. Mange har opplevd mye skuffelse og avvisning tidligere, og er redde for å bli møtt på samme måte når de på nytt må be om hjelp. Noen sier de er redde for å fortelle at de fortsatt er syke selv om de har fått mye behandling og hjelp. De føler de har brukt opp sine muligheter. Mange forstår ikke avslagene som gis når de ber om hjelp, og svært få har fått informasjon om hvilke rettigheter de har som pasienter og brukere. Vi ser også mange pårørende som er redde og slitne fordi de daglig står i krevende situasjoner, tett på et familiemedlem med psykiske helseutfordringer.

Ikke alle pasienter blir friske, heller ikke de med psykiske lidelser, men det offentlige har plikt til å hjelpe alle slik at de kan leve sine liv på best mulig måte i tråd med egne ønsker og behov. Det må samarbeids på tvers i helsetjenestene, det må være sømløse overganger og kriseplaner dersom pasienten blir sykere. Pasient- og brukerombudene forventer aktiv og reell brukermedvirkning og samhandling mellom de som skal gi behandling i helsetjenesten. De må snakke sammen og finne ut i felleskap hvordan den enkelte kan hjelpes; «dette er ikke mitt bord» er en fallitterklæring overfor alle som sliter med psykiske plager.

Jeg håper markeringen av verdensdagen fører til at det oppleves litt lettere å være åpen om sin sykdom, at det blir litt lettere å be om hjelp, litt lettere å fortelle hva som er viktig for den enkelte i sin situasjon, og mye lettere å ta kontakt med Pasient- og brukerombudet. De som kontakter oss kan være anonyme, vi har taushetsplikt, og all hjelp fra vårt kontor er gratis. Mer informasjon om ombudene og hva vi kan hjelpe med, finnes på www.pasientogbrukerombudet.no eller på vår Facebook-side.

Kommentarer til denne saken