Gå til sidens hovedinnhold

Alle har rett til å organisere seg

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Interpellasjon fra partiet Rødt i Narvik kommunestyre om retten til å organisere seg på arbeidsplasser i selskap delvis- eller helt eid av Narvik kommune.

I utgangspunktet skulle det ikke være nødvendig å rette en interpellasjon om et prinsipp som de fleste av oss tar som en selvfølge. Minst av alt i en kommune styrt av SV og Arbeiderpartiet. En særlig kvalitet ved det norske samfunnet som stadig brukes som argument for å forklare hvorfor vi har det så bra i Norge er nettopp trepartssamarbeidet, hvor politisk ledelse, arbeidsgivere og arbeidstakere forhandler som like parter.

Å tilslutte seg en fagforening på arbeidsplassen er frivillig, ingen kan tvinges til la andre føre sin sak eller forsvare sine interesser. Likevel er det en styrke å stå sammen og de fleste arbeidstakere velger derfor å organisere seg. Retten til å organisere seg står sterkt i samfunnet. Likeledes vil de fleste av oss mene at det er helt innafor å oppfordre sine arbeidskamerater til å organisere seg. Det er ikke greit om en leder/arbeidsgiver gir muntlig advarsel til ansatte som anbefaler kolleger å organisere seg. Det er ikke greit i det hele tatt at ledere, uansett privat eller offentlig virksomhet, utrykker motvilje eller på annen måte prøver å innskrenke retten til fagforeningsvirksomhet på arbeidsplassen.

Partiet Rødt har ingen formening om dette er tilfelle i noen av de selskaper, foretak eller stiftelser som Narvik kommune eier helt eller delvis. Men partiet Rødt vil at kommunestyret etablerer rutiner gjennom revisjon eller selskapskontroll for å sikre seg at arbeidstakernes rettigheter sikres.

Partiet Rødt ønsker med denne interpellasjonen å rette søkelys på kommunens manglende rutiner til å overvåke sine mange styrer og administrasjoner for å oppdage om fagforeningsrettigheter blir diskriminert, ignorert eller undertrykket. Vi ønsker at Narvik kommunestyre tar en debatt på dette slik at de forskjellige styrer og administrasjoner får tydelige signaler om kommunestyrets syn.

Kommentarer til denne saken