– Alle ser at prisøkningen på ferger og hurtigbåter er distrikts- og næringsfiendtlig. Regjeringen må ta sin del av ansvaret.

Det sier Håkon Møller, gruppeleder for Miljøpartiet De Grønne på fylkestinget i Nordland i en pressemelding.

Møller sier han har stor forståelse for at befolkningen i distriktene reagerer.

– Denne økningen har kommet brått på for mange, og den kommer på toppen av lang tids frustrasjon rundt sentralisering av arbeidsplasser og offentlige institusjoner. Det er klart folk blir oppgitt, sier han.

Han sier de ønsker å senke prisene med 20 prosent, på all kollektivtransport.

Selv om fylkeskommunen har et ansvar for hvordan midlene prioriteres, er Møller enig med fylkesrådet i at reduserte rammer fra Staten er den viktigste grunnen til økte priser.

– Vi er ikke enige i alle prioriteringene fylkesrådet gjør, blant annet mener vi det er unødvendig å bruke seks millioner mer hvert år på en dyr, parlamentarisk styreform. Men fylkesrådet skal ha ros for å starte en grundig gjennomgang av pengebruken i fylkeskommunens organisasjon. Hovedansvaret for denne prisøkningen ligger hos regjeringen. De bør kjenne sin besøkelsestid ved å kutte kollektivmomsen og prioritere økt handlingsrom i kommuner og fylkeskommuner, sier han i pressemeldingen.