Gå til sidens hovedinnhold

Alle skylder på hverandre i trygdeskandalen

Artikkelen er over 1 år gammel

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) retter pekefingeren mot Nav i trygdeskandalen. – Veldig uheldig, mener saksordfører Eva Kristin Hansen (Ap).

Den åpne høringen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité om saken ga få svar på hvordan skandalen kunne skje.

Derimot er svarteperspillet mellom politiske partier, ulike institusjoner og internt i Nav som høringen ga et innblikk i, bare så vidt begynt.

– Det har pågått en langvarig diskusjon i Nav om dette spørsmålet, som ikke er blitt løftet opp på beslutningsnivå. Det er jo ett av problemene i denne saken, sa Hauglie.

Hun viste til at saken er fatal ved at samme feil er begått andre steder. Alle aktørene som skal kontrollere hverandre, har ikke klart å gjøre det på en god måte, ifølge Hauglie, som samtidig tok selvkritikk:

– I ettertid ser jeg at flere spørsmål burde vært stilt på et tidligere tidspunkt.

Reagerer

Kontrollkomiteens saksordfører Eva Kristin Hansen (Ap) reagerer på Hauglies pekefinger mot Nav – en etat hun har ansvaret for.

– Det er veldig uheldig at hun skyver Nav foran seg, sier Hansen til NTB.

Også SVs Freddy André Øvstegård reagerer på at Hauglie «skyver ansvaret vekk fra seg selv».

– Det går inn i et mønster hvor flere fra regjeringspartiene peker på alle andre enn den sittende, ansvarlige statsråden for den verste rettssikkerhetsskandalen i nyere norsk historie, sier han til NTB.

– Jeg ser at feil er blitt begått både i Nav og departementet. Men samme hva er det arbeidsministeren som er ansvarlig overfor Stortinget.

– Burde blitt fanget opp

Nav-direktør Sigrun Vågeng erkjenner at etaten ikke klarte å fange opp og se problemene. Det var rett og slett ingen oppmerksomhet i Nav om at noe kunne være galt, fremholdt hun.

– Dette burde ha blitt fanget opp og havnet på mitt bord, sa Vågeng.

Hun pekte på to skjæringspunkter da hun burde ha blitt varslet: Da Nav klageinstans tok opp saken med direktoratet høsten 2018, og da Trygderetten begynte å avsi flere kjennelser som gikk mot Navs fortolkning av forordningen.

Til NTB sier Vågeng at hun først ble varslet om saken 28. august i fjor, da det ble klart at det handlet om en rettsanvendelsesfeil.

– Det hadde vært nyttig om Ytelsesavdelingen ved leder hadde varslet meg tidligere, slik at det kunne kommet opp på vårt risikokart.

Politisk spill

Det pågår samtidig et politisk spill om skandalen som dagens regjering har fått i fanget og må håndtere.

Tre tidligere arbeidsministre, to av dem fra Ap, sa torsdag at de aldri hadde hatt problemstillingen om feiltolkning av trygdeforordningen på sitt bord i sine statsrådsperioder.

Forordningen som Norge feiltolket, ble gjeldende under rødgrønt styre i 2012. Vurderingen, som ble gjort av et spesialutvalg for trygd i 2006 og 2009, var at forordningen ikke ville innebære noen endringer av den norske trygdeloven.

Men komiténestleder Svein Harberg (H) mener det er åpenbart at man er nødt til å se lenger tilbake enn 2012 for å komme til bunns i saken.

– Knusende

To av kjernepunktene for kontrollkomiteen har vært hvordan skandalen kunne skje, og hvorfor alarmen ikke gikk tidligere.

Torsdag fremholdt tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch følgende: Om han var blitt informert da Trygderetten i 2017 i flere kjennelser gjorde det klart at Nav feiltolket regelverket, kunne 33 av 75 uriktige dommer vært unngått.

Øvstegård mener uttalelsen viser at alarmklokkene kunne og burde ha ringt tidligere:

– Det gir den knusende dommen over Arbeidsdepartementets håndtering som vi har fryktet.

Kommentarer til denne saken