Stortinget har tidligere vedtatt et krav om at alle lærere skulle ha såkalt “relevant kompetanse”. Dette innebar at lærere, som hadde undervist i mange år, nærmest over natten ble “ufaglært”. – Avskiltet på grått papir!

Man ga lærerne og kommunene en frist på 10 år til å “oppdatere” læreren. Insentivet om å sørge for at lærere får “adgang” til ytterligere universitetsutdanning, var ikke galt. Det er alltid lurt med videreutdanning. Det som var galt, var bruken av tvang!

Tvang er aldri et godt hjelpemiddel. Derfor reagerte Senterpartiet som det gjorde. Partiet gikk totalt i mot tvangsavskiltingen av lærerne. I ettertid, og med den høringen som nå er sendt ut, kan man vel fastslå at landet har bruk for hver eneste en som er lærerutdannet.

Erfaringene viser at det på skoler som må slå sammen klasser på grunn av lavt elevtall, såkalte fådelte skoler, fikk utfordringer med å kunne levere i tråd med de retningslinjene som forelå tidligere. Det er utfordrende, og ikke minst fordyrende, å skulle ha en lærer ansatt for å undervise i noen få utvalgte, spissede emner, for eksempel matematikk og norsk. Det er uttalt fra rektorer på fådelte skoler at man trenger en lærerstab med god kompetanse innenfor alle fag. På denne måten får man gitt en god og tilpasset utdanning til elevene, som scorer over landsgjennomsnittet på nasjonale prøver.

– Allmennlæreren. Selve begrepet på lærerne som ble utdannet ved de forskjellige lærerhøgskolene rundt om i landet. Lærerhøgskolelæreren hadde bred kompetanse. Faktisk kunne allmennlæreren undervise i alle fag i barne- og ungdomsskolen. Dette gjorde at denne læreren kunne jobbe hvor som helst over det ganske land. Det er med en viss bekymring Senterpartiet merker seg at de som nå er lærerutdannet, har en spisset og noe smal kompetanse. Hvordan skal skolene på øyene, fjellbygdene, den nordlige landsdelen med sitt barske klima, få tak i totalkompetanse? En kompetanse som kan gi barna våre det beste grunnlaget for inngang til videregående skole.

Senterpartiet er glad for regjeringens holdning i lærerspørsmålet. Det er av ytterste viktighet for landet at man beholder alle utdannede lærere i arbeid på skolene så lenge som mulig. Det må ikke herske tvil om regjeringens vilje til å skaffe kompetente lærere til alle landets skoler. Utdanningssystemet må hele tiden ses på med argusøyne, og departement og direktorat må til alle tider evaluere landets utdanningsinstitusjoner. Her har det vært kraftige sentraliseringstendenser, men en ser heldigvis en dreining i spørsmålet. Senterpartiet er veldig glad for at Nesna er tilbake som utdanningssted, både plasseringsmessig i Nordland, men også som et symbol på lærerutdanningen i distriktet. Etter Nordland Senterparti sitt syn er dette veien å gå!