Trond har flere ganger fått pålegg om å rive denne hytta, men det vil han gjerne slippe

Saken har pågått i flere år.