Kommunen vil ha styrket beredskapen når brua er stengt

Ambulanseberedskapen på nordsiden av Narvik rammes når Hålogalandsbrua nå er stengt. Men UNN vil ikke flytte en bil fra Gratangen til Bjerkvik.