Slik er Høies nye kriseplan for ambulanseberedskapen

Babcock Scandinavian, Cessna Citation Latitude.

Babcock Scandinavian, Cessna Citation Latitude. Foto:

Av

Helseminister Bent Høie (H) forlenger Forsvarets helikopterberedskap og setter inn ekstra fly for å kompensere for ambulanseflyproblemene i Nord-Norge

DEL

Helseministeren opplyste under en orientering onsdag formiddag at regjeringen har bestemt at Forsvarets helikopter som er stasjonert i Kirkenes, vil bli stående til 15. januar. Opprinnelig var det bestemt at helikopteret ville stå til 1. januar.

Under orienteringen ble det opplyst at Babcock gjennom julen stiller med et ekstra dagfly i Alta i Finnmark. Dette er et fly som i dag ikke er operativt på kortbane, men som vil bli det på sikt.

Høie opplyste videre at han vil gi helseregion Nord i oppgave å sette et ekstra jetfly i beredskap i Tromsø gjennom vinteren for å avlaste kortbaneflyene.

– Det vil være viktig for å kunne ta en del lengre oppdrag, ikke minst til Svalbard, som tar ut ganske mye kapasitet på de ordinære flyene, som bruker lang tid på disse oppdragene. Dermed vil det bli bedre beredskap, sier Høie.

Krever tilbakebetaling

Parallelt med dette jobbes det med å få på plass et helikopter i Kirkenes gjennom vinteren. Helse nord skal vurdere om det er et permanent behov for dette, sa Høie under orienteringen.

Helseministeren fortalte at alle ekstratiltakene som settes inn for å dekke opp Babcocks manglende beredskap, vil bli krevd tilbakebetalt til staten av selskapet.

– Første krav til Babcock i forbindelse med manglende tidligere leveranser ble levert i forrige uke, sier Høie.

Ambulansefly-krise

Helseministeren har fått kritikk fra flere hold etter krisen i ambulanseflytjenesten den siste tiden.

Siden fredag 6. desember har den medisinske beredskapen i nord vært svekket på grunn av at fire av ambulanseflyoperatøren Babcocks ti fly har vært ute av drift som følge av en teknisk feil.

Det ble også besluttet at de øvrige flyene, hvor feilen ikke har forekommet, skulle underlegges værrestriksjoner av hensyn til sikkerheten for mannskap og pasienter. To av disse er trolig tilbake i normal drift i løpet av uken, opplyste Luftambulansetjenesten tirsdag.

I forbindelse med de tekniske problemene har det blitt satt inn et helikopter fra Forsvaret.

Opposisjonen mener staten bør overta

Siden Babcock overtok beredskapen 1. juli og fram til 1. desember har Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) registrert 286 hendelser som har forsinket pasienttransporten.

SV, Senterpartiet og Arbeiderpartiet har alle lagt fram forslag i Stortinget om at staten bør overta ambulanseflytjenesten begrunnet med at Babcock «ikke evner å levere luftambulanseberedskap i henhold til kontrakten». Forslagene har blitt nedstemt.

Senterpartiet har også kritisert statsråden for anbudsprosessen og har spurt om Høies departement har gjort en god nok risikovurdering.

Artikkeltags