Avinor klarer ikke tilby tomt – tidsnok

Lufthavnsjef Anne Britt Bekken

Lufthavnsjef Anne Britt Bekken Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Lufthavnsjef Anne Britt Bekken i Avinor Evenes sier Avinor, på nåværende tidspunkt, ikke kan tilby Luftambulansetjenesten tomt på Evenes.

Leier ikke i dag

Og hun ønsker å presisere: – I media fremstilles det som om basen i dag er på Harstad/Narvik lufthavn Evenes. Det er den ikke.

– Luftambulansetjenesten leier hos Forsvaret, på Evenes.

Bekken mener det utgjør en forskjell fordi Luftambulansetjenesten har forespurt en tomt, men at tjenesten ikke er leietaker hos Avinor på Harstad/Narvik lufthavn i dag.

Ikke tid til å vente

– Vi har jobbet sammen med Luftambulansetjenesten siden 2017 for å finne tomt, sier Anne Britt Bekken.

Hun tilføyer at det området som kan være aktuelt, nord for Avinors driftsbygninger på Evenes, er forurenset med miljøgiften PFOS, og at området for øyeblikket er under kartlegging.

Hvor mye PFOS det er i grunnen, og hvilke tiltak som må gjøres for å rydde opp, er foreløpig ikke klart.

– Det er en plan Avinor har fulgt hele tiden, men Luftambulansetjenesten har ikke hatt tid til å vente.

Sluttfører kartlegging ved årsskifte

Kartleggingen skal være sluttført ved årsskiftet. Da vil det også komme en tiltaksplan for å rydde opp.

– Betyr det at Avinor over nyttår kan tilby tomt til Luftambulansetjenesten inne på lufthavnen?

– Det er det for tidlig å si noe om nå, svarer Bekken.

Støtteforeningen for Harstad sykehus:

Ambulansehelikopteret må flytte fra dagens base etter som basen er stasjonert i en hangar som Forsvaret selv skal benytte når Evenes blir operasjonsbase for kampfly og base for de nye maritime patruljeflyene. Luftambulansetjenesten må være ute av dagens base før 1. mai neste år.

PFOS og PFCs 

  • PFOS (perfluoroktylsulfonat) tilhører en gruppe med kjemikalier som med en fellesbetegnelse kalles PFCs (polyfluorerte organiske forbindelser). 
  • PFOS er et giftig stoff. Det er svært lite nedbrytbart, kan oppkonsentreres i næringskjeden og spres globalt. Det representerer derfor på sikt en potensiell fare for mennesker og dyr. 
  • Stoffet er lite løselig i både fett og vann, egenskaper som gjør at det har egnet seg svært godt i brannskum for å slukke olje/bensinbranner. Det har også vært brukt som impregneringsmiddel i klær og i galvanoindustrien. 
  • PFOS ble forbudt i Norge i 2007. 
  • Klif legger stor vekt på å fremskaffe kunnskaper om stoffene, og følger opp en egen handlingsplan for å redusere utslipp av PFCs. 

(Kilde: Klif)

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken