(Indre Akershus Blad)

Amedia leverer et brutto driftsresultat på 476 millioner kroner i 2017. Dette er en forbedring med 96 millioner fra 2016 og skyldes kraftig digital abonnementsvekst, digital annonsevekst i 2. halvår og god kostnadskontroll.

– Vi gleder oss over et meget sterkt resultat. Den økonomiske handlefriheten vi har skapt gjennom 2017 skal brukes til å levere enda bedre produkter til glede for lesere og annonsører, sier konsernsjef Are Stokstad. 

Amedias 63 lokalaviser hadde ved årsskiftet 160 000 heldigitale abonnenter etter en vekst på 45 prosent gjennom siste år. I sum økte antall abonnenter med 4,3 prosent, mens abonnementsinntektene økte med 8,4 prosent.

 

– Veksten er resultatet av et systematisk arbeid med å utvikle innholdet i Amedias lokalaviser. Et stadig bedre digitalt tilbud har ført til at titusener har gjenoppdaget betydningen av en god lokalavis. Landet rundt er Amedias aviser lokale allmennkringkastere som leverer oppdaterte nyheter døgnet rundt og direktesendinger fra hendelser, folkemøter, kultur- og sportsarrangementer, sier Are Stokstad. 

Annonseinntektene falt med 12,9 prosent som følge av de strukturelle endringene i annonsemarkedet, men utviklingen bedret seg gjennom året. I 2. kvartal 2017 lanserte Amedia sin nye programmatiske annonseløsning basert på Googles annonseteknologi. Som følge av dette, tredoblet Amedia i 2. halvår 2017 de programmatiske annonseinntektene fra samme periode året før, som ga en digital annonsevekst på 2,8 prosent i perioden. Veksten tiltar inn i 2018. 

Etter flere år med kraftig inntektsfall, sank konsernets samlede inntekter i 2017 med kun 2 prosent. Amedia arbeider målrettet med utvikling og vekst, og utnytter det handlingsrommet konsernet har skaffet seg gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid over flere år.

 

I oktober 2017 inngikk Amedia en avtale om å overta eierskapet av Nettavisen fra 1. januar 2018.

– Jeg har store forventninger til hvordan en sterk nasjonal posisjon sammen med våre mange lokalaviser vil styrke Amedias samlede tilbud til lesere og annonsører, sier Stokstad.