Fra og med denne helgen er det ikke lenger Posten som distribuerer avisene på lørdager. Ny postlov trådte i kraft 1. januar i år, og i denne loven er Postens plikt til å omdele post på lørdager fjernet. Fra 5. mars ble Postens generelle lørdagsomdeling avviklet, som innebar at det ikke lenger deles ut brev og pakker på lørdager.

Fra lørdag gjelder altså dette også aviser. Stortinget og Samferdselsdepartementet bevilget 120 millioner kroner for å sikre at avisene skulle komme ut også på lørdager, og la i vår ut oppdraget med lørdagsomdeling av aviser ut på anbud. Det Ålesund-baserte selskapet Kvikkas AS vant anbudet, og har nå overtatt distribusjonen av over 100 aviser i hele landet. Til sammen er det 160.000 eksemplarer selskapet har ansvaret for å få ut hver lørdag.

I utgangspunktet er det ikke problematisk at én aktør overtar for en annen, men Kvikkas AS dekker ikke hele landet slik Posten gjorde. Det blir hull i den nye distribusjonen, og noen av Fremovers abonnenter berøres dessverre også av dette. Fremover har abonnenter som bor på adresser som ikke dekkes av verken Kvikkas, Helt Hjem Mediapost – distribusjonsselskapet Amedia eier en del av – eller vår egen distribusjon. Det er sterkt beklagelig.

" Det blir hull i den nye distribusjonen, og noen av Fremovers abonnenter berøres dessverre også av dette.

Per i dag er det snakk om rundt 150 Fremover-abonnenter i vårt distrikt som ikke får lørdagsavisen til sin privatadresse på lørdag som før, men som må vente til mandag. Det utgjør rundt 10 prosent av våre privatabonnenter som til nå har papiravisen gjennom Posten i helgene. I tillegg har vi abonnenter utenfor vårt distrikt som har fått avisen med Posten som berøres. I tillegg rammes vel 180 abonnenter som får avisen levert i postboks.

Antallet er færre enn vi fryktet, men likevel alt for mange. Fremover jobber sammen med Amedia og våre eksterne bud med å finne løsninger for de av våre abonnenter som berøres av at lørdagsdistribusjonen må legges om.

Det store flertallet av våre abonnenter vil altså få avisen på lørdager som vanlig. For de av våre abonnenter som ikke får den fysiske papiravisen i postkassen, har vi den digitale utgaven vår – eavisen – som et alternativ. I tillegg publiserer vi alt vårt innhold fortløpende på fremover.no.