Haakonsen ble ferdig utdannet journalist i 2015 og har siden da vært frontsjef med ansvar for Fremover.no og senere digital leder i Fremovers redaksjon.

Roger Danielsen rykker også opp i stilling som redaktør med hovedansvar for papiravisen.

Det var i slutten av september at nyhetsredaktør Anders Horne besluttet å si opp stillingen sin i Fremover.

Yngste i redaksjonen

– Når vi konstituerer to redaktører ønsker vi å rendyrke og dedikere ansvaret for de ulike plattformene i Fremover mer. Dette vil frigjøre ressurser for journalistene våre og det vil gi oss enda bedre produkter, sier sjefredaktør Christian Senning Andersen.

– Vi satser der vi vokser digitalt, men papiravisen er viktig for oss, våre lesere og annonsører, og vi vil derfor spisse ansvaret for papiravisen, sier Andersen.

– Andreas Haakonsen er den yngste journalisten i Fremover, hvorfor falt avgjørelsen på han?

– Det handler om det ansvaret Andreas Haakonsen allerede har tatt, først med nettavisen og så som digitalleder. Jeg føler det er helt riktig å konstituere Andreas, sier Andersen.

Ledende

Fremover er i dag på enkelte områder blant de ledende i konsernet Amedia på digitale flater. Der har Haakonsen bidratt godt til at Fremover kan skryte av en plass i toppen.

– Andreas har løftet oss digitalt. Han har vært i detaljene på den digitale satsingen vår og det ønsker vi å bygge videre på.

Haakonsen selv er ydmyk og takknemlig for den muligheten og tilliten han har fått.

– Jeg føler meg takknemlig og ydmyk som har fått det ansvaret. Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven, og jeg tror at vi kommer til å få til mye bra sammen, sier han.

Den konstituerte nyhetsredaktøren har ambisjonene klare.

– Det er en svært dyktig stab på Fremover. En stab med ulik kompetanse og alder. Sammen skal vi fortsette den gode utviklingen og vi skal bli best i konsernet digitalt, smiler han.

Haakonsen har tro på at et godt samarbeid og god planlegging er nøkkelen.

– Vi skal samarbeide tett og godt. Stramme opp litt og få et bedre produkt. Vi skal ikke være redd for å satse på nye ting, lover Haakonsen.

Kompetanse som overgår

Roger Danielsen har vært i redaksjonen siden 1989. Det er ikke mye med Fremover som Danielsen ikke kan.

– Roger Danielsen er en kjempekapasitet. Han har kunnskap, kompetanse og oversikt som overgår mange i Fremover, skryter Andersen.

– Når det kommer til papirproduksjonen har Roger best kompetanse og vi vil bruke den kompetansen på best mulig måte.

– Jeg er ydmyk og takker for tilliten, sier Danielsen.

Prosess

Nå planlegger redaktørene videre satsing digitalt og mulige grep med papiravisen.

– Vi har en del ideer som vi skal se på. Vi må smake på alle fasetter av hva ulike grep med papiravisen kan gjøre, sier Danielsen.

– Vi vet at papiravisen er viktig for våre lesere og det er en viktig kanal for å nå ut til folk.

Anders Horne vil være i Fremover fram til desember. Det er ikke avklart hvor lenge Haakonsen vil være konstituert nyhetsredaktør.

– Dette er ei konstituering som er bra for Fremover og som gir oss tid til å gjennomgå prosessen vi står foran, opplyser Andersen.