Kun Rødt, SV og MDG stemte mot. Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) er fornøyd med å få et bredt flertall bak avtalen.

– Denne avtalen er en videreutvikling av det tette samarbeidet vi har med USA om forsvar og sikkerhet, sier han til NTB.

Økt sikkerhet

Han sier videre at samarbeidet er ekstra viktig nå, etter Russlands invasjon av Ukraina.

Avtalen innebærer at det bli opprettet fire såkalte «omforente områder» ved flystasjonene på Evenes, på Ramsund orlogsstasjon, Rygge i Østfold og på Sola i Rogaland. Avtalen vil blant annet gjøre det mulig for USA å bygge hangarer for sine P-8 Poseidon maritime patruljefly på Evenes, der de norske maritime patruljeflyene har sin base..

USA kan få eksklusiv rett til å bruke deler av områdene og bygge militær infrastruktur, ifølge regjeringen, og de skal ha uhindret tilgang til områdene.

Avtalen vil gi økt sikkerhet for Norge, mener regjeringen.

Klar om få uker

Avtalen vil tre i kraft i løpet av få uker. Men forsvarsminister Bjørn Arild Gram kan ikke si noe om når vi vil se konkrete følger av avtalen, for eksempel i form av nye bygg eller anlegg.

– Det er opp til amerikanerne og deres budsjettprosesser og prioriteringer Det er diskutert forskjellige muligheter, men det vil ikke skje noe umiddelbart her, sier Gram

Han påpeker at byggearbeider skal følge plan- og bygningsloven og byggesaksbehandles i kommunene.

– Det vil nok skje noe de neste årene vil jeg tro, sier han.

Norsk basepolitikk

Kritikere mener avtalen i praksis åpner for amerikanske baser på norsk jord, men forsvarsministeren sier at norsk basepolitikk ligger fast.

– Vi har ikke fast stasjonert ut utenlandske stridskrefter i Norge.

At amerikanerne får bygge militær infrastruktur, er ikke noe nytt, ifølge forsvarsministeren.

– Vi har i mange år hatt amerikansk forhåndslagring av utstyr i Norge og også periodevis tilstedeværelse knyttet til øvelser. Denne avtalen er en videreføring og oppdatering av eksisterende avtaler, men det styrker samarbeidet, sier han.

Norge vil ha eiendomsrett til bygningene, ifølge avtalen.

Siden 1949 har den norske linjen vært at andre land ikke skal ha militærbaser på norsk jord, for å sikre en balanse mellom å avskrekke og berolige Russland.