Fire soldater omkom da et amerikansk V-22 Osprey styrtet i Gråtådalen i Beiarn kommune den 18. mars 2022.

Kort tid etter styrten ble etterforskningen overført fra norske til amerikanske myndigheter.

Nå, om lag fem måneder senere, er konklusjonen være klar:

– Etterforskningen har konkludert med at årsaken til flyulykken var pilotfeil, heter det i en pressemelding fra det amerikanske forsvaret.

Det var NRK som omtalte saken først.

Amerikansk militærfly styrtet i Beiarn i Nordland

Har funnet årsaken

Konklusjonen baserer seg på funnene som ble gjort på åstedet, vedlikeholdsstatistikk, flybesetningens kompetanse, skvadronplanlegging og -prosedyrer, samt andre eksterne og miljømessige faktorer som vær og dets påvirkning på flyet.

– Med pilotfeil menes at det var pilotens handlinger, eller mangel på handlinger, som var årsaken til ulykken, står det skrevet i pressemeldingen.

Det ble også undersøkt om vær- og miljøfaktorer, prosedyrer for trening i lav høyde, feil i vedlikeholdspapirene, uerfarenhet i fjellmiljøer og bruk av opptaksenheter kunne være medvirkende årsaker til ulykken.

– Det er fastslått at ingen av de fem faktorene som ble undersøkt er årsak eller medvirkende årsak til at uhellet inntraff, heter det videre.

Ingen tegn til liv etter at et amerikansk militærfly styrtet i Beiarn

Fire omkom

Det amerikanske forsvaret skriver videre at de ikke vet hvem av de fire som hadde kontroll over flyet da ulykken skjedde.

– Tapet merkes fortsatt i marinekorpset, og våre kondolanser går ut til familiene og vennene til de falne, står det skrevet i pressemeldingen.