30.000 soldater og sivile deltar nå under den svenske kriseøvelsen Aurora 23 (ekstern lenke). Øvelsen, som går fram til 11. mai, tar utgangspunkt i et scenario hvor Sverige blir utsatt for et væpnet angrep og får støtte fra allierte. Totalt 14 nasjoner deltar i øvelsen som gjennomføres med både luft-, hær- og sjøstyrker.

Test av logistikken

Fra Norge deltar kun et lite støtteelement fra Hæren. Fra Indre Troms deltar også et element fra US Marine Corps; Marine Rotational Forces Europe. Det amerikanske utstyret fra Indre Troms blir onsdag fraktet med tog fra Narvik til Skövde i Sverige.

Ifølge kaptein Miriam Mørk i Mottaks- og transportbataljonen i Forsvarets logistikkorganisasjon ønsker amerikanerne først og fremst å teste logistikkjeden med bruk av jernbane fra Narvik.

– Derfor blir det bare sendt en mindre mengde med amerikansk utstyr med jernbanen. Dette er en liten operasjon som ikke vil føre til noen trafikale utfordringer, forklarer Mørk.

(Saken fortsetter under bildet)

Det meste av amerikansk materiell blir imidlertid fraktet med jernbane fra Trøndelag med Meråkerbanen til Østersund ettersom den svenske kriseøvelsen i hovedsak er konsentrert sør i Sverige og på øya Gotland i Østersjøen.

Nesten sprengt

De nordiske forsvarssjefene har lagt en felles plan for hvordan Norge, Sverige, Finland og Danmark kan samordne sine forsvarsplaner. Her beskrives fire sentrale havner for mottak av alliert materiell til Finland og Sverige. Èn av disse havnene er Narvik havn. De øvrige havnene er Trondheim, Göteborg samt en havn i Danmark.

Dersom Østersjøen og Kattegatt, som en følge av en krise blir blokkert, anses Narvik havn og jernbanen gjennom Nord-Sverige som hovedaksen for å sikre etterforsyning til det finske sivile samfunnet og den finske forsvarsmakten, Puolustusvoimat. Finske militære myndigheter er imidlertid klar over at kapasiteten på jernbanen fra Narvik på det nærmeste er sprengt.

Utvidelse på havna

På Narvik havn kan havnedirektør Børge Edvardsen Klingan fortelle om havnas, Narvikgårdens og Bane nors planer for videre utvidelse – og om havnas samarbeid med Forsvaret.

– Vi har allerede en rammeavtale med Forsvarets logistikkorganisasjon, og vi ønsker mer aktivitet. Også fra Forsvaret, legger Klingan til.

Årsaken til den omfattende reguleringen er at Narvikgården, Narvik havn og Bane nor ønsker å være i forkant av det som er en forventet sterk vekst i transportene til og fra Narvik som logistikknutepunkt.

NATO-medlemsskapet får konsekvenser

Havnedirektøren forteller videre at det er stort fokus på arbeidet med å sikre flere krysningsspor på Ofotbanen for å kunne øke kapasiteten. Ifølge Klingan går det i dag mellom 19 og 20 daglige sorties, eller turer, med tog hver vei på Ofotbanen. Kapasiteten er ifølge Klingan på 26.

– Vi er svært spente på å se konsekvensene av den endrede geopolitiske situasjonen, sier Klingan.

Den endrede geopolitiske situasjonen har så langt blant annet ført til at Finland har blitt medlem i NATO, og at svenskene nå venter på at Tyrkia og Ungarn skal gi sin godkjenning til svensk NATO-medlemsskap.

Finland og Sveriges medlemsskap i NATO er også en av årsakene til at US Marine Corps tester ut transport av militært materiell over Narvik havn med jernbane videre til Sverige.