I en felles pressemelding forteller Nordkraft og Hålogaland kraft at styrene i de to selskapene ble enige om å anbefale sine respektive eiere om å gå for fusjon mellom de to selskapene under et styremøte sist fredag.

Administrerende. direktør i Hålogaland kraft Ida Texmo Prytz og administrerende. direktør i Nordkraft Eirik Frantzen, oppsummerte tilbakemeldingene de fikk fra politikerne som svært positive:

– Det er historisk at sju kommuner, to fylker og én region er så positive til å bli sterkere sammen, forteller Frantzen.

– Spørsmålene som ble stilt, bar preg av at de er godt satt inn i saken. Det har blitt diskutert avtaleverk, herunder styring og kontroll. Eierne våre hadde ingen uenigheter eller ønsker om vesentlige endringer, det var mer presiseringer av innhold og ordlyd, fortsetter Ida Texmo Prytz.

Broderlig deling

– De fleste datterselskapene kommer til å ha hovedsete enten i Harstad eller Narvik, med ansatte fordelt på flere steder, skriver Eirik Frantzen i pressemeldingen.

Hovedkontoret med navnet Nordkraft blir i Narvik. Nettselskapet skal hete Hålogaland Nett med hovedsete i Harstad, mens produksjonsselskapet skal hete Nordkraft Produksjon og ha hovedsete i Narvik.

Les også:

Ida Texmo Prytz skriver videre at bredbåndsselskapet foreløpig ikke har navnet på plass, men at det skal ha hovedsete i Harstad.

– Nordkraft Prosjekt skal ha hovedsete i Narvik, eiendomsselskapet skal ha hovedsete i Harstad og strømsalg skal hete Polar Kraft med hovedsete i Narvik. Polar Kraft vil med det være lokalisert på åtte steder i Nord-Norge, uttaler hun i pressemeldingen.

Eierne bestemmer seg i oktober

Prytz skriver videre at alle eierne skal behandle saken og treffe sine beslutninger.

– Harstad kommune har saken i sitt formannskap 28. september og går deretter til beslutning i kommunestyret 1. oktober. Så besluttes det videre i de øvrige seks kommunene, og Narvik er sist ut med kommunestyre den 20. oktober.

– I samme fasen behandles og besluttes saken også hos de to eierne i Nordkraft som ikke er kommuner – det vil si Troms Kraft og Jämtkraft. Hvis det blir ja hos alle kommunestyrene fattes endelig beslutning i ekstraordinære generalforsamlinger 21. oktober.

Les også: