Anbefaler nei til samiske konsultasjoner

En lovfestet plikt for kommunen til å gjennomføre konsultasjoner med samiske interesser vil legge begrensninger på det lokale selvstyret. Kommunestyret bør derfor be om at lovendringen ikke vedtas.