Anbudene på Hålogalandsveien må stimulere lokalt og regionalt næringsliv

Av
DEL

LeserbrevUnderlig fra Johnny Finstad om Hålogalandsvegen Stortingsrepresentant Jonny Finstad hevder at en oppsplitting av anbudene i mindre oppdrag setter Hålogalandsvegen i fare. I tillegg hevder han at tiden begynner å renne ut for en fornuftig løsning. Dette virker litt underlig, allerede i 2019 så opposisjonen i Stortinget at størrelsen på anbudet var i ferd med å bli uhåndterlig stort– et anbud på opp mot 10 mrd. kr. Så tidlig ble det reist spørsmål om det må være slik. Nå imøtegår Arbeiderpartiets fylkestingsrepresentanter Odd Arnold Skogsholm og Per Christian Brennvik Jacobsen, sammen med stortingsrepresentant Åsunn Lyngedal (Ap), Johnny Finstads utspill.

Regjeringen argumenterte, da opposisjonen påpekte størrelsen på prosjektet, med at offentlige midler må brukes på en god måte for å sikre konkurranse. Spørsmålet blir hvem av entreprenørene i nord som reelt sett kan konkurrere om et 10 mrd. kr-prosjekt. Hvor mange anbydere får man?

Anbudet må deles opp Dette har medført at flere politikere I vinter og vår har krevd at staten ikke skal lyse ut konkurransen om Hålogalandsveien som én stor kontrakt, men dele opp anbudet slik at norske entreprenører har reell sjanse til å konkurrere med utenlandske gigantselskap med muskler nok til å slåss om hele prosjektet. Som svar til Finstad er det da på sin plass å si at kravet om flere mindre anbud ikke har kommet overraskende på, det har vært en kjent problemstilling helt siden i fjor.

Arbeiderpartiets fylkestingsrepresentanter Odd Arnold Skogsholm og Per Christian Brennvik Jacobsen, samt stortingsrepresentant Åsunn Lyngedal (Ap), forventer at regjeringen tar til etterretning at Stortinget ønsker at dette anbudet skal deles opp. Regjeringen må bruke tiden effektivt fram til Stortingets høstsesjon, når de skal lage proposisjonen om Hålogalandsvegen. Stortinget har pekt på at hensynet til norske arbeidsplasser må veie tungt, og det har også vært pekt på risikoen for at kinesiske aktører skal drive veien som går rett forbi Luftforsvarets hovedbase i nord.

Høyre henger ikke sammen Fylkestinget i Nordland vedtok enstemmig den 20. april 2020 at prosjektet burde deles opp med tanke på muligheten for lokal deltagelse. Da er det jo påfallende at Høyres representant på Stortinget fra nord, bryter med sine egne representanter fra Nordland. -Vi foreslår at Finstad og regjeringen tar Stortinget på alvor og rydder opp i saken, sier Odd Arnold Skogsholm, Per Christian Brennvik Jacobsen og Åsunn Lyngedal.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags