Bakke-Jensen mener Andøya-beslutning står støtt

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Det er ingenting som tyder på at ikke nedleggelsen av Andøya flybase er riktig, mener forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

DEL

Frank Bakke-Jensen forsvarte beslutningen om å samle de maritime overvåkingsflyene og kampflyene på Evenes da han møtte til høring i Stortinget om saken tirsdag ettermiddag. Flere partier har krevd ny gjennomgang av konsekvensene og kostnadene med beslutningen, som får store konsekvenser for Andøy kommune.

– Vi har ingen tall eller ting som tyder på at vi ikke har rett i de beregningene vi har gjort, sa ministeren til utenriks- og forsvarskomiteen.

Regjeringen har bestilt en ekstern utredningen for å kvalitetssikre beslutningen og grunnlaget for den. Den kommer i mars.

– Hvis den viser store avvik i forhold til det vi har sagt og planlagt, så er vi nødt til å ta en fot i bakken, fortsetter han.

Gjennomgås på nytt

I den ferske regjeringsplattformen heter det at det basert på denne skal foretas «en oppdatert gjennomgang av grunnlaget for nedleggelsen av Andøya flystasjon og etableringen på Evenes». Dette er også kravet i de to representantforslagene det var høring om på Stortinget.

Bakke-Jensen mener svarene fra kvalitetssikringen, som kommer i mars, vil avgjøre om det er behov for å gå flere runder om saken. Men Venstres nestleder Abid Raja, som også sitter i forsvarskomiteen, er tydelig på at det må være en gjennomgang i etterkant.

Venstre var i utgangspunktene mot å legge ned Andøya.

– Vi håper at både den eksterne kvalitetssikringen og en oppdatert gjennomgang vil gi noen nærmere svar, sier Raja til NTB.

– Venstre har tenkt å holde fast på saken selv om vi går inn i regjering, tilføyer han.

Han mener høringen, der både tilhengere og motstandere av nedleggelsen fikk komme til orde, ikke ga noe ny informasjon.

Også Bakke-Jensen mener mange av spørsmålene og argumentene som kom opp i høringen tirsdag, allerede er besvart i den såkalte konseptvalgutredningen.

Mange spørsmål

Motstanderne av nedleggelsen fikk mulighet til å både argumentere mot og stille spørsmål ved grunnlaget for beslutningen som Stortinget har fattet.

Blant dem er Andøy-ordfører Jonni Solsvik (H) som mener det er mye som tyder på at politikerne har full oversikt over kostnader og besparelser ved de ulike beslutningene de har tatt i saken. Han mener dessuten at den sikkerhetspolitiske situasjonen har endret seg siden beslutningen ble tatt i 2016.

Kritikerne har blant annet stilt spørsmål ved hvordan man skal sikre behovene til Andøya Space Center og om man har regnet med kostnadene ved å beholde en flyplass på Andøya.

Det ble også stilt spørsmål ved om det virkelig er slik at det er behov for luftvern for å sikre de maritime patruljeflyene i fredstid. Kostnaden ved luftvern framholdes som et viktig argument for å samle patruljefly og kampfly.

Men Bakke-Jensen viser til prosessen som ligger bak beslutningen, med fagmilitære råd, en langtidsplan for forsvaret og et flertall i Stortinget.

– At alt flyter, er en uriktig påstand, sa han

Arbeiderpartiets Eirik Sivertsen mener det som kommer fram i høringen understøtter behovet for å ha en gjennomgang, og mener det viser at det er mange spørsmål og tvil ved beslutningen.

Han holder åpent muligheten for at en omkamp om nedleggelsen.

– Det vil avhenge av hva gjennomgangen viser. Når vi var med på forliket om langtidsplanen for Forsvaret, la vi inn forbehold for allerede da stilte vi spørsmål ved beslutningsgrunnlaget. Hvis det er vesentlige endringer er det grunnlag for å ta opp beslutningen til ny vurdering, sier han.

Fakta om nedleggelse av Andøya flystasjon

* Regjeringspartiene Høyre og Frp inngikk et forlik med Ap om Forsvarets langtidsplan i 2016. Det innebærer at flystasjonen på Andøya blir nedlagt når dagens Orion overvåkingsfly erstattes av nye overvåkingsfly. Disse skal i stedet ha base på Evenes.

* Med Forsvarets flystasjon forsvinner 300 arbeidsplasser, og kommunen frykter at hver femte innbygger vil forsvinne. Regjeringen har bevilget penger til omstilling av lokalsamfunnet.

* Saken ble mye debattert i valgkampen. Motstanderne av nedleggelsen stiller spørsmål både ved den fagmilitære begrunnelsen, sikkerhetspolitiske hensyn og de økonomiske beregningene.

* Saken har vært gjenstand for en såkalt konseptvalgutredning. Denne er nå rutinemessig gjenstand for en ekstern kvalitetssikring, som kommer i mars. Flere partier, inkludert Ap og Venstre, krever en ny gjennomgang av saken.

Artikkeltags