Andrea Holvik Thorson (31) og Rasmus Sandal Engebretsen (31) har gått motstrøms sammenlignet med flertallet SSB presenterer. Torsdag kom befolkningstallene for tredje kvartal. De viser nedgang i befolkningstallet de siste tre månedene.

Artikkelen fortsetter under rammen.

Tidligere i sommer flyttet de fra familie og venner i Oslo til fordel for et liv i nord, og bosatte seg i Narvik. Engebretsen har tatt med seg jobben i 4Subsea, mens Thorson startet i september som seniorrådgiver i Kupa i Teknologibyen.

Historien om da samboeren leste stillingsannonsen høyt i bilen, og som gjorde sitt at Andrea søkte jobben har Fremover fortalt tidligere.

På spørsmål om hun nå har gjort seg noen tanker om hva som skal til for at Narvik klarer å konkurrere i kampen om tilflytterne, tiltrekke seg unge etablerere, og ikke minst hva som må til for at folk skal bli boende, svarer hun;

– Det handler mye om hvordan Narvik posisjonerer seg i fremtiden, og hvordan vi sammen bygger en stolthet over det vi har.

Omdømme utad

Men først litt om hvorfor de valgte Narvik. Begge har hatt lengre opphold i både Trondheim og Oslo før de vendte nordover. Interessen for fjellklatring og skikjøring var en driver etter å ha vært i Lofoten på klatreturer de fem siste åra.

– Men tilfeldighetene førte til at vi ble klar over de mulighetene som finnes i Narvik, forteller Rasmus.

Og det var ikke bare de spektakulære fjellene og et alpinanlegg midt i sentrum som var utslagsgivende for at det ble Narvik. Også all omtale i medier om det som var i ferd med å skje i regionen, spesielt med tanke på Narvik som posisjonerer seg mot å bli en bærekraftshovedstad.

– Det var også all fokus rettet mot de nye spennende industrietableringer i Narvik som fanget vår interesse, forteller Andrea.

I tillegg også allerede store næringsaktører som har satt Narvik på kartet nasjonalt, og ikke minst planene om VM i alpint, er med på gi regionen et godt nasjonalt omdømme, slik hun ser det.

Må gå sammen

– Næringslivet og kommunen må sammen si hva de trenger, og bygge opp under lokale helter, mener Holvik Thorson, og trekker frem bedrifter som blant andre Narvikfjellet, Heatwork og Teco 2030 som eksempler på aktører som allerede har satt Narvik på kartet nasjonalt.

– Verken bedriftene, eller kommunen alene, kan trekke til seg de unge med ønsket kompetanse til regionen. Det handler i første rekke om å jobbe sammen om å vekke interesse for regionen, fortsetter hun med.

Når de unge først har funnet seg en interessant jobb i Narvik, samtidig som nye spennende næringsetableringer innen grønn industri og bærekraft vokser frem, er sjansen stor for at de blir værende fremfor å søke nye spennende jobber andre steder i landet.

– En av de viktigste årsakene til at folk flytter på seg er nettopp utsiktene for spesifikke jobber, påpeker hun.

Når det er sagt så tenker hun også at Narvik, eller hvilken som helst annen nordnorsk by må bli flinkere å se på seg selv som en landsdel med felles mål om å skape vekst og utvikling.

Når ikke alle

Narvik har enorme fortrinn som er viktig å trekke frem, det være seg både utviklingen innen ny næring, utdanningsmuligheter, infrastruktur og kort avstand til det meste. Dessuten er Narvik kommune den 10. største av areal i Norge. Bærekraftig næringsutvikling her trenger dermed ikke ødelegge for naturopplevelser.

– Om Narvik skulle forsøkt å bli en storby ville jeg flyttet, men litt vekst må man likevel ha. Det går hånd i hånd med muligheter og tilbud, mener hun.

Men Holvik Thorson mener at uansett hvordan det legges til rette for å få nye tilflyttere til regionen, lar det seg ikke gjøre å nå alle. Hun sammenligner det med å markedsføre ett bestemt produkt; da sikter man seg inn mot den målgruppen som er naturlig å rette seg mot.

– Man kan ikke prøve å være alt, for da er man egentlig ingenting. Man må legge vekt på byens identitet og vise dette utad. Vi kan ikke være skihovedstad, kulturhovedstad, techhovedstad, bærekraftshovedstad og så videre, mener Andrea.

Men hun mener at man må gi noe av dette litt større plass enn det andre, selv om det ikke betyr at skal være et mangfoldig tilbud for alle som bor i Narvik.

– Dette handler om hva som er det lille ekstra, avslutter hun med.