Gå til sidens hovedinnhold

Anita Fjellfoss er kok forbannet. Nå svarer kommuneoverlegen

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg rakk dessverre ikke tidsfristen klokken 13 onsdag for å svare ut kritikk rettet mot meg i saken; «Kommunen får krass kritikk». Avslutningsvis i saken ble det skrevet at de kritiske synspunktene ble lagt frem, men at man ikke har fått svar fra undertegnede. Det kan oppfattes det som man vegrer seg eller ikke kan svare for kritikken. Det kan jeg avkrefte. Jeg vil herved svare for kritikk, korrigere feil, avklare, informere og applaudere!

Les også

Er lei av unnskyldningene til kommunen: – Blir kokforbannet

Det er krevende tider, med stor arbeidsbelastning. Nå er det særskilt utfordrende med nasjonale smitterekorder, snart påskeutfart, og en vaksine- utfordring med Astra Zeneca vaksinen. I tillegg skal ordinær drift og prosjekter fortsatt ivaretas. Arbeidsdagene er lange for svært mange i kommunen. Jeg ber om forståelse for å måtte gjøre prioriteringer. Jeg rakk ikke å overholde gitt tidsfrist onsdag 17.03.21 klokken 13.00. Jeg forsøker å være tilgjengelig for Fremover, og om jeg ikke kan svare umiddelbart, så tar jeg som hovedregel alltid kontakt. Dette gjorde jeg også denne gangen, og i god tid før tidsfrist. Det ble også svart ut av kollega Lars Normann Andersen på vegne av kommunen, da han også ble tilsendt denne kritikken.

Korrigere

Jeg vil først korrigere en feil; Det var jeg som inviterte til å vurdere vaksinelokalitetene i Ballangen og Kjøpsvik for å tilse at disse var godt nok tilrettelagt. Dette etter erfaring med at nevnte forbund/organisasjon ikke var invitert i forkant av første vaksinering på Framnes. Slik jeg leser saken kan det synes som at det var aktuelle forbundsledere som inviterte seg inn til det. Det medfører ikke riktighet.

Avklare

Så vil jeg avklare; Det nevnes i saken at det er mange som av ulike årsaker havner utenfor vaksinasjonsregistreringen. Dette kan være som på grunn av endrede telefonnummer, ikke adresse, eller språklige utfordringer. Vi opplever ikke at dette er mange, men vi har stort fokus på å nå alle og finne gode løsninger på disse utfordringene. Dette er noe vi jobber med kontinuerlig og vi ber også om hjelp fra ulike miljøer og organisasjoner til å nå de som vi ikke får kontakt med. Denne utfordringen gjelder ikke bare vår kommune, men er noe som alle kommuner opplever utfordrende. Jeg vil også påpeke at når det gjelder prioritering av vaksiner, følger kommunen de nasjonale rådene.

Med denne felles bekymring var min henvendelse til ledere i nevnte forbund/organisasjon for å be om hjelp til å nå ut til disse, dersom de hadde oversikt over medlemmer i denne gruppen. Det er selvfølgelig ikke deres ansvar, og jeg påla dem på ingen måte dette. Men med deres beskrivelse av at dette var en kjent problem for deres medlemmer, var det i den tro at man med deres hjelp kunne få innspill til hvordan man når ut til de gruppene.

Vi må spille hverandre gode, særskilt i krevende tider. Det jobbes beundringsverdig fra både mine kolleger, smitteansvarlige, de som har vaksinasjonsansvaret og frivillige. De skal jeg stå opp for og si hjertelig takk! Det er en omfattende logistikk og hele tiden muligheter for forbedringer. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre og levere på en god måte som ivaretar alle grupper. Både enhetsledere, bla Hanne Malme, og helsesykepleiere har sittet helger og kvelder i flere uker og ringt opp personer som ikke er registrert. De som man ikke har nådd pr telefon, blir det sendt brev til. Jeg vet også at vi har fått henvendelser fra mange som nettopp roser denne innsatsen til å gjøre en ekstra innsats med å hjelpe folk å registrere seg og finne løsninger for at de skal kunne møte opp til vaksinering.

Informere

Så vil jeg informere med en generell oppfordring til alle: Er det noen som mener de har falt utenfor gruppen som nå vaksineres ikke har blitt kontaktet, eller har problemer med og registrere seg, ber vi dere ringe vaksinetelefonen til Narvik Kommune. Vi ber og famille, venner eller andre være behjelpelige.

Applaudere

Så vil jeg applaudere enkeltpersoner, foreninger og organisasjoner som ivaretar sårbare grupper. Jeg er for øvrig ikke kjent med at det er forsøkt og nå oss direkte med disse tilbakemeldingene som presenteres i aktuelle sak, verken via tilgjengelig mail, telefon til undertegnede, eller via kommunens sentralbord. Vi vil også svært gjerne kontaktes. Er det innspill, erfaringer, opplevelser eller kommentarer, positive eller negative, kontakt oss på mail eller telefon. Vi er her for å hjelpe, og vi forsøker alltid til å forbedre oss i en øvelse vi aldri har gjort tidligere.

Viser til Narvik kommune sine nettsider for opplysninger om status i vaksinering, hvilke grupper som nå vaksineres, vaksineregistering, Corona og testing. Angående hvilke grupper som vaksineres, vises det og til informasjons boks tilknyttet den opprinnelige saken.

Kommentarer til denne saken