Ankeneselever til byen - er dette gjennomtenkt?

Ankenes: Ungdomsskoletrinnet på Ankenes skal vurderes. En muligheter at dette legges til en nybygd ungdomsskole i sentrum,

Ankenes: Ungdomsskoletrinnet på Ankenes skal vurderes. En muligheter at dette legges til en nybygd ungdomsskole i sentrum,

Av

Kommunen har dårlig økonomistyring og viser manglende evne til planlegging av vedlikehold; må det gå ut over elevene?

DEL

LeserbrevI dette tilfellet synes vi at å flytte Ankenes-elevene (midlertidig?) til storskolen i byen er en svært dårlig og lite gjennomtenkt idé. Eller er det rett og slett en sniksammenslåing av skolene som foregår her?

Det er med stor undring vi registrerer at det har fremkommet et forslag om at tre klasser fra Ankenes skal flyttes midlertidig til nye Narvik ungdomsskole til høsten. Ettersom saken om endring av skolestruktur (= permanent flytting av ungdomstrinnet fra Ankenes inn til byen) ikke er politisk behandlet (= vedtatt), vil disse klassene bli å betrakte som “leietakere” på Narvik Ungdomsskole.

I den anledning har vi noen spørsmål som vi ønsker svar på. Vi mener at det er mye som må avklares før man begynner å fysisk flytte på elever og lærere.

- Rent praktisk: har lærerne ansvar for kun elever fra “egen” skole, eller skal vi se på alle elevene som felles “eiendom”? I klartekst: under inspeksjon, skal vi ha ansvar for elever vi ikke har noe pedagogisk forhold til, og hvordan skal vi eventuelt skille ut den ene elevgruppa fra den andre?

- Skal vi se på dette som en forløper til en eventuell sammenslåing og derfor oppføre oss som ett kollegium, eller er vi to skoler; den ene leietaker hos den andre?

- Sitter ansvarlig rektor for leieboerne i byen, fysisk på Ankenes, eller blir leieboerne underlagt Narvik-administrasjonen?

- Skal Ankenes få en egen fløy, eller tenkes det en mer integrert modell mht klasserom, spesialrom, arbeidsrom for lærere?

- Narvik ungdomsskole er slått sammen av gamle Parken og Framnes, en sammenslåing som ble påbegynt i 2017, men som i realiteten ennå ikke er fullt ut effektuert. Prosessen har vært en stor belastning på lærerne, jmf Staminas konklusjon på arbeidsmiljøundersøkelsen. Den pekte bla. på hvordan kommuneledelsen hadde undervurdert viktigheten av god planlegging i forkant av sammenslåingen. Dette førte ikke noe godt med seg, men derimot til stor slitasje også fordi Arbeidsmiljøloven ble brutt flere ganger. Er det virkelig lurt å sette igang en ny kvasisammenslåing på dette tidspunktet? Skal vi gjenta tabben fra sist?

- I disse koronatider, som det så vakkert heter, virker det som en god ide å fortette mer enn nødvendig?

- Til slutt lurer vi på om forfallet på Ankenes kom som et lynnedslag, eller var det en varslet katastrofe? At planer for vedlikehold er på et minimumsnivå, skal elever og lærere betale prisen for det? Hvorfor må dette vedlikeholdet gjøres til høsten? Skolen har stått tomme siden midten av mars, de blir bare halvfulle resten av skoleåret, og også i år blir det to måneders sommerferie med tomme lokaler- kan det være mulig å få litt fortgang i vedlikeholdet, eller er det kanskje høyst nødvendig at det skjer i “beste sendetid”? Det kan jo til og med hende at det finnes brakker å leie.

- En “sammenslåing” uten at skolene får tilstrekkelig med tid til å planlegge dette anser vi rett og slett som uforsvarlig.

Vi ønsker at elever og lærere ikke bare blir behandlet som brikker som kan flyttes på, vi vil at de ansvarlige i det minste kan gi oss svar som viser at dette er et gjennomtenkt forslag, ikke bare en panikkløsning grunnet dårlig planlegging.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags