I Ap sitt alternative statsbudsjett for 2020 går de inn for å øke skatter og avgifter med 9,7 milliarder kroner, blant annet for å finansiere flere klimasatsinger.

Ap sier at det ikke er vanlige folk som skal betale for klimasatsingene deres. Slik jeg leser budsjettet deres er det imidlertid vesentlige beløp av de 9,7 milliardene i skjerpelser som treffer nettopp vanlige folk.

Ap vil øke engangsavgiften på bil med totalt 1,9 milliarder kroner, gjennom økt avgift på CO2 og vekt.

Dette er noe vanlige folk som ønsker eller trenger en bensin- eller dieselbil ville måtte punge ut for. Det er ikke alle som har mulighet, eller ønske, til å kjøpe seg el-bil.

Ap skal også hente inn 700 millioner ved å fjerne muligheten til å bytte tobakk mot alkohol på taxfree, halvere tobakkskvoten på taxfree og i tillegg øke tobakksavgiften med fem prosent.

Det er mulig jeg erter på meg noen helsepolitikere nå, men jeg mener faktisk nordmenn betaler nok, og vel så det, for tobakk. Jeg er ser ingen grunn til å hvert eneste år grave stadig dypere i lommeboken til de som kjøper tobakksvarer.

Ap tar også inn 5,4 milliarder kroner ved å øke formuesskatten kraftig.

De fleste som betaler formuesskatt er faktisk ikke superrike. Mange er ganske vanlige småbedriftseiere som har formuen bundet opp i maskiner, bygninger og produksjonsutstyr. Å øke formuesskatten for disse er rett og slett næringsfiendtlig.

Samtidig er det svært mange pensjonister som sitter på moderate formuer, typisk i form av bolig og sparepenger, etter et langt liv i arbeid. Dette er også en stor gruppe som må plukke opp en god del av skatteregningen fra Ap.

Med FrP i regjering har vi klart å senke skatter og avgifter med totalt over 25 milliarder kroner. Aps alternative budsjett viser med all tydelighet at de ønsker å reversere mye av dette.