Skulle planene bli en realitet, blir Nordlandsbanen forlenget fra Fauske til Tromsø, mens den 42 kilometer lange Ofotbanen mellom Narvik og svenskegrensen vil få dobbeltspor.

– Ap har som mål å realisere Nord-Norgebanen, sa stortingsrepresentant Cecilie Myrseth på et pressemøte tirsdag ifølge NRK.

Hun presenterte nyheten sammen med nestleder Bjørnar Skjæran på utestedet Tromsø Jernbanestasjon.

– Målet vårt er å realisere banen, men vi skal òg gjøre det skikkelig. Du bygger ikke ut hus uten å vite hvor mange etasjer du skal ha, hva det koster og hvordan det skal se ut, sa Myrseth, ifølge iTromsø.

Skjæran og Myrseth er begge medlem av Arbeiderpartiets programkomité som har jobbet fram forslag til nytt partiprogram. Programutkastet skal vedtas på Ap-landsmøtet våren 2021.

Jernbaneplanen ble sist utredet i 2019 av Jernbanedirektoratet. Her konkluderes det med at jernbane mellom Fauske og Tromsø kan koste rundt 113 milliarder kroner. Nesten halvparten av den 375 kilometer lange strekningen vil gå i tunnel.

En slik bane vil imidlertid ikke bli samfunnsøkonomisk lønnsom, ifølge Jernbanedirektoratet. Direktoratets beregninger viser at samfunnet vil tape mellom 46 og 109 milliarder kroner om banen blir bygd.