Kommentar til Nordland Fylkeskommune :

«Mens fylkesrådet foreslår en halvering av billettprisene på fylkets hurtigbåtruter, tikker det inn en melding på min facebookkonto om at hurtigbåten mellom Kjeldebotn og Evenes blir lagt ned etter 30 år!

Båten ble i sin tid opprettet for å redusere kjøretida fra Kjøpsvik og Hamarøy til flyplassen på Evenes etter at Kjøpsvikveien ble åpnet 17. aug 1992. Båten ble umiddelbart en suksess og de fleste år har passasjertallet ligget på rundt 16 000.

Flypassasjerer, pasienter for behandling i Harstad og ikke minst pendlere til jobber i Tjeldsund, Ramsund og Evenes kunne glede seg over en forbindelse som var til å stole på og som muliggjorde en jobbsituasjon hvor man kunne bo hjemme og arbeide andre steder i fylket.

For ca 4 år siden kom ny driver på banen og etter dette har vi opplevd en nedbygging av hurtigbåtforbindelsen som enkelte har opplevd som villet fra fylkeskommunen!

Det som nå har skjedd, er ufattelig tragisk og skjer altså uten protester fra verken fylkespolitikerne eller Narvikpolitikerne som burde føle ansvar for Ballangens, Kjeldebotns og ikke minst Kjøpsviks befolkning som nå får forlenget kjøreturen til flyplassen med minst en time! Dette er en trist dag for alle oss som hadde fått forsikringer om at båtruta skulle sikres!