1. juli overtok Teco 2030 fabrikklokalene i Teknologiveien i Narvik. Her skal selskapet etablere en fabrikk for hydrogenbaserte brenselsceller og et innovasjonssenter.

I samarbeid med NHO Nordland og Narvikregionen næringsforening, inviterer de til åpent møte for påmeldte deltakere i fabrikklokalene førstkommende mandag.

På grunn av smittevernhensyn bes de som ønsker å delta på møte om å registrere seg her.

Olje- og energiministeren kommer

På programmet dukker flere kjente navn fra Norge, Nord-Norge og regionen opp. Olje- og energiminister Tina Bru skal snakke om Norges hydrogenstrategi og hva nye hydrogenprosjekter betyr for Norge.

Konsernleder Tore Enger vil sammen med Erling Hoftun, som har ansvaret for fabrikketableringen i Narvik, informere om planene for fabrikken. De vil også svare på spørsmål fra de oppmøtte.

Narvik-ordfører Rune Edvardsen skal sammen med fylkesrådsleder Tomas Norvoll, NHO-regiondirektør Daniel Bjarmann-Simonsen og direktør for Narvikregionen næringsforening, Svein-Erik Kristiansen kommentere hva fabrikketableringen betyr for Nord-Norge.

Prosjektleder ved institutt for bygg, energi og materialteknologi ved UiT, Leif-Gunnar Hanssen, skal fortelle om samarbeidet mellom universitetet og Teco 2030.

Innovasjonspådriver i NHO, Anita Skog, leder møtet.

Det går fram av ei pressemelding.

Ansetter etter årsskiftet

Fremover har tidligere skrevet at Teco 2030 de neste par månedene skal se på hva de kan bruke av eksisterende infrastruktur i bygget, som tidligere huset solcellefabrikken Rec scancell.

De jobber også med ulike alternativer for finansiering av fabrikken og innovasjonssenteret, og undersøker mulighetene for å få offentlig støtte til å realisere prosjektet.

Til høsten starter detaljplanleggingen av anlegget og produksjonslinjene. Selskapet samarbeider med det østerrikske teknologiselskapet AVL, som også skal bidra i planleggingen og etableringen i Narvik.

Det er eiendomsselskapet Teknologiveien Eiendom AS som eier bygningen. De leier ut til Teco 2030 ASA på en langsiktig avtale med kjøpsopsjon. Fabrikken blir Norges første for storskalaproduksjon av hydrogenbaserte brenselsceller.

Innen utgangen av 2022 forventer de å ha rundt ti ansatte ved fabrikken i Narvik, og innen utgangen av 2025 100 ansatte.

– Så mange som mulig av disse vil bli rekruttert fra nærmiljøet. Det vil bli behov for folk med ulik kompetanse; slik som elektrikere, mekanikere, rørleggere og ingeniører og sivilingeniører innen prosess, elkraft, elektro og automasjon, har Teco 2030 opplyst.