Å bli syk er ikke bare bare. Å bli syk i distrikts-Norge kan være en større prøvelse enn å bli syk i sentrale strøk av landet. Diskusjonen rundt nedleggelse av sykehus, fødeavdelinger, akuttfunksjoner, ortopediske tjenester og så videre, er en evigvarende historie.

LES OGSÅ: Det blir helseekspress fra høsten

De eneste uten tilbud

Ingen ting opptar oss så mye som vår egen helse når vi blir syke. Det er forståelig.

Forståelig er det derimot ikke at pasienter i nord skal ha et dårligere tilbud enn i øvrige deler av landet. Fredag kunne Fremover fortelle at Helse-Nords pasienter er de eneste her i landet som ikke har tilbud om en Helseekspress.

Det er helseforetakene rundt i landet som driver Helseekspressen. Mellom Narvik og Tromsø har man en helsebuss, som slutter å gå ved nyttår.

Rutebuss

Det er mulig navnet gir en viss trygghet for de som reiser med den, men mye helsehjelp er det ikke å få på den bussen.

Fra nyttår blir pasienter på strekningen Narvik–Tromsø henvist til ordinær rutebuss. Også den såkalte helsebussen, som kjører i dag, er en ordinær rutebuss som hvem som helst kan benytte. Ofte er den veldig full. Bortimot det eneste helsebringende med denne bussen er at pasientene kan vise rekvisisjonen sin og slippe å legge ut for billetten, for så å vente i ukesvis på å få pengene tilbake.

Det blir det slutt på fra nyttår. Da må pasientene betale og sende kvitteringer.

Altså blir et dårlig tilbud enda dårligere.

Lik rett til helsehjelp

I Norge har vi lik rett til helsehjelp uavhengig av hvor vi bor. Det har Stortinget bestemt. Vi som har valgt å bosette oss i grisgrente strøk, og som har hatt befatning med helsetilbudet i distriktene, vet at slik er det ikke. Også det delvis forståelig. Det er ikke mulig å tilby det samme sykehustilbudet til folk i Narvik som det befolkningen i Oslo har.

Vi kan i praksis ikke benytte oss av fritt sykehusvalg, en ordning som har fungert over ti år, rett og slett fordi vi ikke har flere sykehus å velge mellom. Det vil si, det kan vi, men da må vi reise. For syke mennesker er det trygt og bekvemt å benytte seg av det tilbudet som er nærmest der vi bor og der våre nærmeste bor. Da kan vi i det minste få besøk og slipper å være redde alene i det ukjente og uvisse.

Ikke ortoped i helga

I Kirkenes la man for noen år siden ned ortopedivakta ved sykehuset i helgene. Brekker du lårhalsen etter et visst klokkeslett på torsdag kveld, må du til Hammerfest, ca 50 mil unna. Det skjer ikke sjelden av flyplassen i Hammerfest er stengt og pasientene sendes til Tromsø, ca 100 mil unna.

Vi husker historien om Vadsø-gutten som brakk foten i skolegården, ble kjørt i 17 mil til Kirkenes, for så å bli fraktet til Tromsø (fordi det ikke var mulig å lande i Hammerfest). Der var det fullt. Han endte opp i ei seng, bak et forheng i en korridor i Bodø.

Helse-Nord argumenterte for at det ble for kostbart å bemanne opp ortopeden i Kirkenes i helgene. De gjennomførte vedtaket og skulle evaluere etter en stund. Nå, fire år etterpå, avslører lokalavisen Finnmarken at evalueringen ikke er gjort. Det virker ikke betryggende.

Svart unnvikende

Tilbake til helsebussen mellom Narvik og Tromsø, som altså legges ned. Etter at kommunikasjonsavdelingen ved UNN (Universitetssykehuset i Nord-Norge) i et par dager har svart unnvikende og uklart på hvorfor helsebussen legges ned, uttalte omsider den ansvarlige lederen for pasientreiser seg i fredagsavisen.

Hun legger delvis skylden på Troms fylkeskommune for at tilbudet blir enda dårligere fra nyttår. Helse-Nord hadde et ønske om at avtalen med busselskapet skulle forlenges, slik at man fikk utredet en mulig Helseekspress mellom Narvik og Tromsø.

Ja, vel. Og så?

Helse Nord sitt ansvar

Det er Helse-Nord sitt ansvar å sørge for transport av sine pasienter. For oss som pasienter og pårørende er det uinteressant hvem som gjør hva og samarbeider med hvem.

Helseekspressen, som har eksistert i resten av landet i mange år, er en spesialbygd buss med ekstra god komfort. Disse bussene har plass til rullestoler og bårer, og er utstyrt med heis og handikaptoalett. Sittegruppene har god beinplass og seter som kan reguleres, leser jeg på pasientreiser.no. Autorisert helsepersonell er ansatt på bussene og sørger for en trygg og god reise.

Helseekspressene er utrustet med medisinsk utstyr tilsvarende en ambulanse, leser jeg videre.

Det er uakseptabelt at pasienter i nord ikke skal ha det samme tilbudet om transport til livsviktig helsehjelp som resten av ladet. Det finner vi oss ikke i.