Gå til sidens hovedinnhold

Departementets corridor-problem

Artikkelen er over 14 år gammel

Et fremtidsrettet initiativ – New Corridor - engasjement og grundige utredninger gjort av den fremste ekspertise på transport og transportøkonomi i regi av UIC – den internasjonale jernbaneunion, ser ut til å stoppe opp i starten.

I den presenterte Nordområdemeldinga har New Corridor, denne nyskapende transportåren for en stor del av den globale handelen fått både plass og tilsynelatende aksept. Både transporttid og transportkostnader vil etter UICs beregninger bli tilnærmet halvert for en transportrute mellom Kina – Fjern-Østen og USA via Narvik.

Garanti og økonomi

Fra Oslo – statssekr. i U.deptet – forlanger man iflg. media garanti for kommersiell suksess før man er kommet i gang med prøvedrift.

Penger fra næringslivet er kravet, og statlige midler må forsvares overfor de som ikke synes dette er en god idé. At næringslivsaktører i de ”sentrale strøk” av landet vårt ikke jubler for dette prosjektet som ikke direkte berører deres dørterskel, er en allerede blitt kjent med. Utenlandske interesser er også på hugget med andre alternativer til terminal.

At næringsliv med rot i landsdelen i nord er kapitalfattig, er velkjent. Sterke finansinstitusjoner og næringslivskjeder har bare filialer her, i prinsippet med det formål å hente ut det som er mulig.

Er det virkelig urimelig at Staten sørger for nødvendige midler til prøvedriften av New Corridor?

På dette området har heller ikke Staten vært snau, nettopp i Narvik som er det planlagte terminalsted for videre transport. Så lenge NSB (Norges Statsbaner) hadde sin virksomhet i Narvik med malmtransporten, hentet man inn til ”det sentrale strøk” flere titalls millioner – mellom 40 og 70 – hvert år etter at inntektene for malmtransporten hadde betalt alle driftsutgifter på Ofotbanen + NSBs sentraladministrasjon i Oslo! I årenes løp ble det milliarder omregnet til dagens kroneverdi, før man helt meningsløst destruerte NSBs virksomhet med malmtransport, og nærmest ødela et samfunn. Det transporteres mer malm i dag enn den gang.

Urimelig?

Er det etter dette virkelig urimelig at Staten sørger for nødvendige midler til prøvedriften av New Corridor?

New Corridor får stor betydning langt utenfor Narviksamfunnet, og det vil etter all sannsynlighet bli ganske mye å hente ut igjen – i ettertid.

Interesse for nordområdene er signalene i Nordområdemeldingen. De viktigste politiske og økonomiske utfordringene for landet vårt er i nord, og ikke i Midt-Østen og Sri Lanka. Det fordrer aktiv handling – i nord!